ทำนายฝันหมวด ส

ทํานายความฝันหมวด ส.เสือ ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

ส้วม
ฝันว่าตกลงไปในถังส้วมและเลอะอุจจาระเต็มตัว หรือมีหนอน ไต่ยั้วเยี่ย ทํานายว่าฝันร้ายกลับกลายเป็นดี จะประสบความสําเร็จใน หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้าคล่องตัว เจริญรุ่งเรือง มีกําไรงอกงาม และ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 3 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 13 35 313 353 305
สระผม
ฝันว่าสระผมตนเองหรือมีผู้อื่นสระให้ ทํานายว่าเป็นฝันดี จะหมด เคราะห์ และจะมีข่าวดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง และเรื่องการค้าคล่องตัวดี
เลขเด่น 5 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 55 05 950 570 569

สุรา
ฝันว่าได้ดื่มสุราจนเมามาย ทํานายว่าจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้ลาภ หรือจะมีข่าวดีจากญาติมิตรที่นํามาให้
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 23 24 234 233 244

สวรรค์
ฝันเห็นสวรรค์ ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ ทํานายว่าเป็นฝันดี จะโชคดี ในเรื่องงาน มีความก้าวหน้า และได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น หากเป็น ข้าราชการก็ได้เลื่อนยศสูงขึ้น และหากทําการค้า กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภจากการเสียง
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 67 78 689 867 786

สวน
ฝันว่าได้เดินเล่นในสวนที่ร่มรื่น ท่านายว่าจะหายจากโรคภัย ไข้เจ็บหรือทุเลา จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ มีความเจริญในหน้าที่ การงาน และการค้าเจริญรุ่งเรือง

สร้าง
ฝันเห็นสิ่งก่อสร้าง หรือตนเองได้สร้างตึก หรือบ้าน ทํานายว่า เป็นฝันที่ไม่ดี มีเคราะห์ ไม่ควรเดินทางไกล ไม่ควรเสี่ยงโชค

สตางค์
ฝันเห็นสตางค์ หรือได้จับสตางค์ หรือเงิน ท่านายว่าจะต้องเกิต ความเดือดร้อนจากเรื่องเงินทอง อาจเป็นหนี้สินชดใช้ไม่หมด หรือจะ เจ็บป่วย ต้องเสียเงินจ่ายค่ารักษา

สถานี
ฝันเห็นสถานีรถไฟหรือชานชาลาที่มีคนรออยู่มากมาย ทํานาย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทํางานไปในสถานที่ไกล บ้านมาก แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

สตรี
ชายหรือหญิงฝันว่าได้เห็นสตรีแปลกหน้า ได้พูดคุยกัน ทํานาย ว่าจะได้รับข่าวจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกลกัน แต่เป็นญาติพี่น้องฝ่ายมารดา และมีโชคลาภที่มาจากทางไกล
เลขเด่น 5 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
51 55 515 571 565

สวดมนต์
ฝันว่านั่งสวดมนต์หรือภาวนาระลึกถึงพระรัตนตรัย ทํานายว่า เป็นความฝันที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หากเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็จะหาย หรือทุเลา และจะมีความสุขในชีวิต
เลขเด่น 9 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 59 99 159 995 795

สมอเรือ
ฝันเห็นสมอเรือหรือเห็นสมอเรือที่ถูกทิ้งลงไปในน้ํา ทํานายว่า สิ่งที่หวังไว้จะไม่สมปรารถนา ไม่มีโชคลาภ และอาจจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติมิตร ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ให้ทําบุญ และปล่อยสัตว์เพื่อสะเตาะ เคราะห์ ต่อชะตา

สบู่
ฝันเห็นสมู่หรือได้ใช้สบู่ถร่างกาย ทํานายว่าจะหมดเคราะห์ และ ได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล และจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย หน้าที่การงานในด้านที่ดีขึ้น
เลขเด่น 3 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 36 39 339 393 369

เสื้อผ้า
ฝันว่าได้เสื้อผ้าตัวใหม่ ทํานายว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคลาภ แต่หากฝันว่าถอดเสื้อผ้า ทํานายว่าจะได้ข่าวจากญาติมิตรที่อยู่ไกล หากฝันว่ามีคนนําเสื้อผ้ามาให้ ท่านายว่าจะมีคนมาอาศัยอยู่ด้วย แต่หาก ฝันว่าซักผ้า ทํานายว่าจะมีโชคลาภ
เลขเด่น 2 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 20 25 522 205 502

เสาเรือน
ฝันเห็นเสาเรือนที่ตกน้ํามันหรือเป็นเสาเรือนที่มีรอยผุ ทํานายว่า จะต้องโยกย้ายที่ทํางานหรือย้ายบ้าน
เลขเด่น 6 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
76 79 079 716 067

สุสาน
ฝันเห็นสุสาน หรือสถานที่ฝังศพ หรือว่าตัวเองได้เดินไปในสุสาน ทํานายว่าจะมีโชคลาภ จะมีผู้สนับสนุน และมีผู้นําข่าวดีมาบอก
เลขเด่น 4 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
04 24 44 404 402

สงฆ์
ฝันเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป พระบูชาต่างๆ ทํานายว่าเป็นฝัน ที่เป็นสิริมงคล จะมีโชคลาภ หากป่วยอยู่ก็จะหายหรือทุเลา กิจการค้า เจริญรุ่งเรือง และการงานก้าวหน้า
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ตเพื่อการเสี่ยงโชค 78 88 988 798 289

เสือ
ฝันเห็นเสือหรือได้ขี่เสือ ทํานายว่าจะมีอํานาจวาสนาสูง ไต้ เปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าโดนเสือกัด ทํานาย ว่าจะมีโชคลาภหรือไต้ของกํานัลจากเพศตรงข้าม แต่หากว่าผืนเสือตาย เพราะไปฆ่ามัน ทํานายว่าจะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และที่ป่วยอยู่ก็จะ หายหรือทุเลา
เลขเด่น 3 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
30 34 358 394 345

เส้นด้าย
ฝันเห็นเส้นด้าย เส้นไหม เชือก ป่าน ทํานายว่าจะได้รับข่าวจาก ญาติมิตรที่อยู่ไกลและจะมีโชคลาภ
เลขเด่น 4 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 14 145 144 214

สายสร้อย
ฝันว่าได้สวมสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ ทํานายว่าจะได้พบคู่ครอง เพศตรงข้ามที่เราพึงพอใจ และหากเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์ ท่านายว่าลูกใน ครรภ์จะเป็นหญิง หรือหากว่าผู้ฝันเป็นชายก็จะมีความสุขในชีวิต มีโชคลาภ
เลขเด่น 2 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 22 20 229 309 293

สามเณร
ฝันว่าได้เห็นสามเณรหรือมีสามเณรเดินเข้ามาในบ้าน ทํานาย ว่าจะมีโชคลาภ ได้ของมีค่า หรือหากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรชาย
เลขเด่น 7 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
75 76 857 507 805

สัตว์เลี้ยง
ฝันเห็นสัตว์เลี้ยง หรือมีผู้นําสัตว์เลี้ยงมาให้ หรือโอบสัตว์เลี้ยง ไว้ในวงแขนแนบตัว ทํานายว่าเป็นฝันไม่ดี มีเคราะห์ จะต้องเดือดร้อนมี ปัญหาภายในบ้าน ต้องเสียหายเรื่องเงินทอง ไม่มีโชคลาภ ไม่ควรเสียง โชคในช่วงนี้

เสี้ยนหนาม
ฝันว่าถูกเสี้ยนต่าเท้าหรือต่ําเข้าไปในผิวหนังอย่างเจ็บปวด ทํานายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากภัย ที่เจ็บก็จะหาย แม้ศัตรูก็กลับกลาย เป็นมิตร
เลขเด่น 6 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 06 15 605 653 056

สําเภา
ฝันเห็นเรือสําเภาแล่นไปสู่มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ทํานายว่าจะ ทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จและมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 5 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
25 53 253 563 532

สําลี
ฝันเห็นสําลี หรือนุ่น หรือได้รับสิ่งใตที่มีน้ําหนักเบา มีลักษณะ คล้ายปุยนุ่น ทํานายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่นํามาบอก และจะ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 1 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 19 169 116 916

สังกะสี
ฝันเห็นแผ่นสังกะสีหรือสังกะสีที่มีหลังคา แต่หากว่าเป็นรอยโหว่ หรือเป็นรู ทํานายว่าไม่ดี เพราะจะเสียหาย และมีปัญหาเรื่องเงินทอง แต่ภายหลังจะมีโชคลาภ หรือเรียกว่าทุกขลาภ
เลขเด่น 4 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 40 48 144 408 404

ไส้เดือน
ฝันเห็นไส้เดือน หรือพยาธิ หรือตัวหนอน ทํานายว่าจะได้ลาภ จากการเสี่ยง หรือได้โชคจากการค้า
เลขเด่น 1 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 12 321 112 110

แสง
ฝันเห็นแสงที่ส่องมาในห้องแบบเป็นระเบียบเป็นลําแสง ท่านาย ว่าครอบครัวจะมีความสุขและมีโซคดี การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโอกาส เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานสูงขึ้น
เลขเด่น 4 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
49 59 459 415 149

สังข์
ฝันเห็นหอยสังข์ เห็นหรือได้ยินคนเป่าสังข์ในงานมงคล ทํานาย ว่าจะได้เลื่อนยศต่าแหน่งสูงขึ้น หน้าที่การงานได้ปรับเงินเดือนสูงขึ้น มีชื่อเสียง อํานาจ บารมี และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 46 47 49 564 347 146

สวะ
ฝันเห็นสวะ หรือขยะลอยอยู่ในน้ํา หรือเห็นซากสัตว์ที่ตายแล้ว ล่องลอยอยู่ ทํานายว่าจะหมดเคราะห์ จะมีโชคดี มีโชคลาภ หากเป็นโรค อยู่ก็จะหายดีหรือทุเลาได้
เลขเด่น 1 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
04 19 104 119 914

สูบ
ฝันว่าสูบบุหรี่ ปลายบุหรี่มีไฟแดงวาบ ทํานายว่าจะมีอุบัติเหตุ เล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้น หรือจะเสียเงินเสียทองอย่างไม่น่าเป็นไปได้ หรือ ถูกขโมยทรัพย์สิน ช่วงนี้ไม่มีโชค ให้ไปทําบุญสะเดาะเคราะห์เสียก่อน แล้วจะดีขึ้น

สลัก
ฝันว่าได้แกะสลักรูปปั้น ทํานายว่าจะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การ งานใหม่ แต่จะได้ที่ดีกว่าเดิม ถ้าผู้ฝันเป็นหญิง ทํานายว่าบุตรชายจะนํา โชคและชื่อเสียงมาให้วงศ์ตระกูล
เลขเด่น 9 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
91 93 932 593 199

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง เว็บแทงหวยออนไลน์ ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ