ทำนายฝันหมวด ร

ทํานายความฝันหมวด ร.เรือ ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

เรือ
ฝันว่าได้นั่งบนเรือและมุ่งสู่ทะเล มหาสุมทรที่กว้างใหญ่ ทํานาย ว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าก็เจริญ รุ่งเรือง และมีโชคลาภจากการเสียง
เลขเด่น 5 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 23 25 253 355 523
ร้องไห้
ฝันว่าตนเองร้องไห้ ทํานายว่าสิ่งที่หายไปจะได้กลับคืนมา และ จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่
เลขเด่น 3 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 26 37 237 267 663

ร่ม
ฝันเห็นร่ม หรือไต้กางร่ม หรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นร่มเงา ให้ ทํานายว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
เลขเด่น 9 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 29 992 219 299

ระเบิด
ฝันว่าได้เห็นระเบิตหรือได้ยินเสียงระเบิต ทํานายว่าเคราะห์ร้าย จะกลายเป็นดี หน้าที่การงานจะมีโอกาสก้าวหน้า และมีโชคลาภจากการ เสี่ยง
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 88 89 998 829 989

ราวตากผ้า
ฝันเห็นราวตากผ้า ได้ลอดราวตากผ้านั้น หรือได้มุดรั้ว ทํานาย ว่าสิ่งที่คิตท่าจะสําเร็จสมปรารถนา แต่ต้องใช้เวลา ลาภผลก็มีบ้างเล็กน้อย
เลขเด่น 2 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
01 02 201 230 130

รวงข้าว
ฝันเห็นรวงข้าวสีเหลืองอร่ามทั่วท้องนา ทํานายว่าเป็นฝันดี และ หากได้จับรวงข้าวด้วย ทํานายว่าจะได้บุตรอันเป็นที่รักและจะมีโชคลาภ
เลขเด่น 1 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 19 119 121 912

รองเท้า
ฝันว่าได้สวมรองเท้าหรือไต้เห็นรองเท้า ทํานายว่าหากเป็นชาย โสดจะได้เนื้อคู่ที่มีอายุมากกว่า หรือหากว่ามีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตร และหากเป็นหญิงก็จะได้ของฝากหรือโชคลาภจากเพศตรงข้าม
เลขเด่น 5 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 55 56 567 667 559

เรือน
ฝันเห็นบ้านเรือนเป็นบ้านร้าง ทํานายว่าจะมีโอกาสโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ท่างาน หรือหากฝันว่าได้ปลูกเรือนใหม่ ทํานาย ว่าสิ่งที่คิดจะสมปรารถนา หรือจะมีโชคลาภ
เลขเด่น 9 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 79 91 791 987 997

ระฆัง
ฝันเห็นระฆัง ได้ดีดังไกลและเสียงกังวาน ในฝันได้จับระฆัง ทํานายว่าจะมีชื่อเสียงดังไกล หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การ เงินคล่องตัว มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 9 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 64 69 996 169 994

รถบรรทุกศพ
ฝันว่าได้เห็นรถบรรทุกศพหรือเป็นรถขนศพ หรือเป็นขบวนแห่ ศพ ทํานายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงานดีขึ้น มีข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล
เลขเด่น 4 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 04 44 444 446 404

รุ้งกินน้ํา
ฝันเห็นรุ้งกินน้ํา ทํานายว่าเป็นฝันที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จะเกิด การเปลี่ยนแปลงในด้านดี หมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 7 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
7179 179 788 799

รดน้ำ
ฝันว่าได้รดน้ําต้นไม้ ทํานายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งานเพราะมีผู้สนับสนุน มีชื่อเสียง และในด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้น
เลขเด่น 2 เลข 7 เด่น เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
22 27 272 297 257

เรือล่ม
ฝันว่าได้นั่งเรือแต่เรือล่ม หรือได้เห็นเรือล่มในฝัน ทํานายว่าสิ่ง ที่คิดทําจะไม่สําเร็จ ในช่วงนี้มีเคราะห์ ไม่ควรริเริ่มงานใหม่ๆ เพราะจะ เกิตความล้มเหลวได้ ไม่มีโชคลาภ

รถยนต์
ฝันว่าได้นั่งรถยนต์ไปในที่ต่างๆ สถานที่แปลกตา ทํานายว่าจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น จะได้เดินทางไกลไปในที่เคยไป หรือ ได้ไปต่างประเทศ การงานที่ดีดทําจะสําเร็จสมความตั้งใจ จะมีโชคลาภ จากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
40 47 470 447 147

รังนก
ฝันเห็นรังนกที่มีทั้งแม่นก ลูกนก และไข่นก ทํานายว่าจะมีชื่อ เสียงโด่งดัง มีโชคลาภ และอาจได้รับข่าวดีจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล
เลขเด่น 5 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 56 84 568 845 865

แร้ง
ฝันเห็นแร้งมาเกาะที่หลังคาบ้าน หรือฝันเห็นแร้ง ท่านายว่าเป็น ฝันดี จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง และมีโชคลาภ
เลขเด่น 5 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 58 59 598 582 559

รั้ว
ฝันเห็นรั้วบ้านและได้ปืนรั้วบ้าน ทํานายว่าคิตทําสิ่งใดก็จะ ประสบความสําเร็จ มีโชคลาภจากการเสี่ยง โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะ หายหรือทุเลา
เลขเด่น 6 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 61 661 896 996

ระดู
หากเป็นหญิงฝันว่ามีระดู หรือประจําเดือน หรือมีเลือดไหลออก จนเปรอะเปื้อน ทํานายว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัย หรือที่ทํางาน แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
เลขเด่น 1 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
10 11 14 110 140

โรคร้าย
ฝันว่าตนเองเป็นโรคร้ายรักษาไม่หาย มีร่างกายที่พุพองเต็มไป ด้วยรอยแผลที่เน่าเฟะ ท่านายว่าเป็นฝันดี จะมีผู้นําโชคลาภมาให้ และ จะมีข่าวดีจากญาติพี่น้องมาบอก จะมีโชคลาภจากการเสียง
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 09 980 008 989

รากไม้
ฝันเห็นรากไม้ที่ขุดมาจากในดิน ทํานายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้า เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงาน และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 1 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 17 157 717 170

ราชสีห์
ฝันเห็นราชสีห์ ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นหรือมีชีวิตก็ตาม ฝันว่าได้ขึ้น ไปซี ทํานายว่าหากเป็นหญิงมีครรภ์จะมีบุตรชาย หรือจะมีโอกาสได้ เปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานสูงขึ้น มีเกียรติยศชื่อเสียงดี การเงิน คล่องตัว และมีโชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 89 98 99 889 994 498

ริมฝีปาก
ฝันเห็นริมฝีปากตัวเอง หรือปากบวมเป็นแผล เพราะถูกสัตว์บาง ชนิดต่อย ท่านายว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดี เพราะมีโอกาสจะเกิดปัญหาขึ้น ในครอบครัว และจะเกิดความเดือดร้อน อาจมีญาติพี่น้องต้องจากไป ควรทําบุญสะเดาะเคราะห์ ถวายสังฆทาน แล้วอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้า กรรมนายเวร เพื่อให้วิบากกรรมทุเลาลง

ราหู
ฝันเห็นราหูที่กําลังจะอมจันทร์ ทํานายว่าเป็นฝันดี หากทําการค้า กิจการเจริญก้าวหน้า มีโอกาสร่ํารวยขึ้น หรือหากทํางานก็จะได้เลื่อนยศ เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น มีชื่อเสียงเกียรติยศดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 86 88 89 896 289 989

รัศมี
ฝันเห็นแสงรัศมีบนท้องฟ้า หรือแสงรัศมีจากพระพุทธรูป ทํานาย ว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จะทําสิ่งใดก็สําเร็จสมปรารถนา หรือ หวังสิ่งใดก็ได้สมหวัง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 97 98 99 198 987 899

รังดุม
ฝันเห็นรังดุม หรือฝันว่าได้เย็บกระดุมรังดุม ทํานายว่าจะได้พบ เนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรสมความตั้งใจ
เลขเด่น 5 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 05 07 070 575 157

เรียก
ฝันว่ามีคนมาเรียกหรือได้เรียกคนอื่น ทํานายว่าจะพบปัญหา เดือดร้อน เพราะมีผู้นําเรื่องไม่ดีมาให้เตรียต ช่วงนี้ไม่มีโซค แต่มีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงทําอะไรใหม่ ๆ ควรทําบุญสะเดาะเคราะห์ และอุทิศส่วนกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

ร้องเพลง
ฝันว่าได้ร้องเพลงสนุกสนาน ทํานายว่าจะมีปัญหากับญาติพี่น้อง คนในครอบครัวมีเรื่องที่ทําให้ต้องผิดใจกัน ช่วงนี้มีเคราะห์หนัก ไม่ควร เสี่ยงโชคหรือทํางานใหม่ๆ เพราะอาจเสียหายได้ ควรท่าบุญสะเดาะ เคราะห์ ต่อชะตา จะทําให้ชีวิตดีขึ้น

รองเท้า
ฝันเห็นรองเท้า หรือได้สวมรองเท้า ทํานายว่าชายโสดจะมีคู่ที่ สูงอายุ ถ้ามีครอบครัวแล้วจะได้บุตร หญิงจะได้รับโชคจากเพศตรงข้าม
สวมรองเท้าใหม่ ทํานายว่าจะได้บริวารที่ซื่อสัตย์
เห็นรองเท้าเก่า ท่านายว่าจะมีความสุขกับญาติมิตรและ ครอบครัว จะได้พบคนรักหรือบริวารเก่า
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 25 48 55 56 57 99 167 556 567

รังผึ้ง
ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ทํานายว่าจะหมดความกังวลใจ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ทํานายว่าจะประสบเรื่องยุ่งยากใจ
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 21 52 58 87 086 1453 1465 771

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง เว็บแทงหวยออนไลน์ ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ