ทำนายฝันหมวด ป

ทํานายความฝันหมวด ป.ปลา ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

ปราสาท
ฝันเห็นปราสาทของพระราชาและได้เข้าไปข้างใน ทํานายว่าจะ มีชื่อเสียง อํานาจวาสนา และมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือ และช่วงนี้ จะมีโชคลาภ
เลขเด่น 9 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
91 97 691 199 297

ปล่องไฟ
ฝันเห็นปล่องไฟที่มีควันพุ่งขึ้นมา ท่านายว่าจะได้รับข่าวดีจาก ญาติพี่น้องที่อยู่ไกล เป็นข่าวดี และมีโชคลาภดีในช่วงนี้
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
08 18 180 881 098

ปลูก
ฝันว่าได้ปลูกต้นไม้ ท่านายว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จใน เรื่องต่าง ๆ ดังที่ตั้งใจ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 7 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 79 91 791 978 971

ปลวก
ฝันเห็นปลวกขึ้นภายในบ้านมากมาย สูงใหญ่ ทํานายว่าเป็นฝันดี ก้าลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานและการเงิน จะมีโชคลาภจากการเสียง
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 86 89 789 998 886

ปลา
ฝันเห็นปลา ได้จับปลา ทํานายว่าเป็นฝันดี สิ่งที่คิดไว้จะทําได้ การงาน การเงินดีขึ้น และมีโชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
88 78 89 879 889

ปลิง
ฝันเห็นปลิงมาเกาะตามร่างกายจนตกใจและร้องให้คนช่วย ทํานายว่าหากเป็นคนโสดจะพบกับคนที่มีครอบครัวแล้ว หรือจะมีโชค จากเพศตรงข้าม
เลขเด่น 8 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 28 55 58 855 285 887

ปัสสาวะ
ฝันว่าเห็นปัสสาวะหรือตนเองปัสสาวะ ทํานายว่าเป็นฝันดี กําลัง จะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานดีขึ้น กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 2 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
22 27 372 227 366

ปล่อยนก
ฝันว่าได้ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือปล่อยสัตว์อื่นๆ ทํานายว่าบ จะหมดเคราะห์และมีโชคลาภ เข้ามา
เลขเด่น 8 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 88 86 886 885 882

ป่าช้า
ฝันเห็นป่าช้าหรือที่ฝังศพ ทํานายว่าเป็นฝันดี มีโชคลาภจากการ เสี่ยง และมีโชคมาจากแดนไกล
เลขเด่น 4 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 00 04 24 244 448 440

ปาก
ฝันเห็นปากตนเองเป็นแผล ทํานายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว หรือจะมีของเสียหาย หรือถูกขโมย ช่วงนี้ไม่มีโชค จึงไม่ควรเสี่ยง

ปืน
ฝันว่าปืนหรือได้ยิงปืน ทําให้ต้องหวาดเสียวตกใจ ทํานายว่า หากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หากเป็นชายจะมีชื่อเสียงและมี วาสนาดีขึ้น
เลขเด่น 8 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
08 18 088 108 883

ป่าเขา
ฝันว่าได้ไปเที่ยวในป่าเขา ทํานายว่าจะได้ย้ายบ้านที่อยู่อาศัย หรือได้ย้ายที่ทํางานแต่เป็นในทางที่ดีขึ้น
เลขเด่น 4 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
43 46 53 455 453

ปืนเขา
ฝันว่าได้ขึ้นเขาสูง ทํานายว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคลาภ หาก ป่วยอยู่ก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและแข็งแรงขึ้น แต่หากในฝันพลัด ตกลงมา ทํานายว่าสิ่งที่คิดทําไว้จะทําไม่สําเร็จ
เลขเด่น 9 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 96 97 996 279 967

เปื้อน
ฝันว่าเสื้อที่ใส่อยู่เบื้อนสกปรกหรือเปื้อนเลือต ท่านายว่าเป็นฝัน ที่ไม่ดี จะมีข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง หรือจะมีคนในบ้านเจ็บป่วย หรือมี ปัญหากันในครอบครัว ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

ปู
ฝันว่าได้จับปูหรือกินปู ทํานายว่าถึงจะได้โชคลาภ แต่จะได้ ไม่มาก จะมีคนอื่นมาคอยแบ่งปันเอาไป
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
08 80 810

ปล้น
ฝันว่าได้เห็นการปล้นของโจร ทํานายว่าจะมีญาติพี่น้องที่อยู่ไกล เจ็บป่วย แต่หากว่าในฝันเป็นตัวเราที่ถูกปล้น ทํานายว่าฝันร้ายกลาย เป็นดี จะหมดเคราะห์ โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายและมีโชคลาภจาก การเสี่ยง
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
82 86 87 862 876

เป็ดไก่
ฝันเห็นเป็ดไก่เข้ามาในบ้านตน หรือไล่จับเป็ดไก่ที่เข้ามาในบ้าน ทํานายว่าเป็นฝันดี จะได้รับข่าวดีจากแดนไกล และมีผู้สนับสนุนใน เรื่องงาน
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 89 789 809 899

ปากกา
ฝันเห็นปากกาหรือเห็นดินสอ ในฝันได้จับปากกา ทํานายว่าจะ เกิดเรื่องยุ่งยาก เกิดปัญหาภายในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควรม เสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า เพราะอาจผิดหวังได้

ปฏิทิน
ฝันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากผู้อื่น ทํานายว่าจะเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงานที่ดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค ใช้เลขของปฏิทินปีนั้น ๆ

ประดาน้ํา
ฝันเห็นนักประดาน้ําหรือเห็นซุตนักประดาน้ํา ทํานายว่ากิจการ ค้าเจริญก้าวหน้า และหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในด้านดี
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
46 47 67 247 264

ประตู
ฝันเห็นประตู เดินผ่านประตู และออกไปสู่ข้างนอกซึ่งเป็นที่โล่ง ทํานายว่าจะมีโชคดีจากการเสี่ยง และหน้าที่การงานโยกย้ายในตําแหน่ง ที่ดีขึ้น แต่หากว่าหนทางข้างหน้าที่ก้าวออกมาจากประตูมืด ทํานายว่า ไม่มีโชค และจะมีปัญหาที่ต้องเสียหายในเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
24 28 124 284 224

ป่วย
ฝันว่าเจ็บป่วยมีโรคภัย ท่านายว่าจะเกิดความยุ่งยากจากญาติ พี่น้อง มีปัญหาในเรื่องอื่นๆ ไม่ควรเสี่ยงในเรื่องใดในช่วงนี้ ควรทําบุญ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

ปีก
ฝันว่าตัวเองมีปีกงอกออกมาและบินได้ ทํานายว่าจะได้รับข่าว ร้ายหรือมีเคราะห์หนัก เช่น เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายหรืออุบัติเหตุ ควร สะเดาะเคราะห์ ทําบุญอุทิศส่วนกุศล ช่วงนี้ไม่มีโซค ไม่ควรเสี่ยงโชค
แป้ง | ฝันว่าทาแป้ง ผัดแป้ง หรือเครื่องแต่งหน้าอื่นๆ ทํานายว่าจะได้ รับรู้เรื่องที่ทําให้ตกใจ บ้านอาจเกิดเพลิงไหม้ได้หรือเป็นอุบัติเหตุ ช่วงนี้ มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยง ควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้ว ชีวิตจะดีขึ้น

ปลูกบ้าน
ฝันว่าได้ปลูกบ้านหรือปลูกต้นไม้ ทํานายว่าการที่คิดไว้ หรือ ทํานายไว้ หรือทําไว้จะได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือจะได้รับโชคลาภ ทางการเสี่ยง
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 79 91 179 918 967

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวย ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ