ทำนายฝันหมวด บ

ทํานายความฝันหมวด บ.ใบไม้ ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

บัว
ฝันเห็นตอกบัวหรือถือตอกบัว ทํานายว่า จะมีโชคลาภ หากค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง มีบริวาร มากมายหลายคน
เลขเด่น 6 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
41 71 674 514 514

บัวสีขาว
ฝันเห็นบัวสีขาว ทํานายว่าหากเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือจะมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าดีขึ้น
เลขเด่น 9 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 21 29 29 290 291 298

บัวหลวง
ฝันเห็นตอกบัวหลวง ทํานายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ และ กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองดี หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
เลขเด่น 7 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
71 72 47 714 724

บวช
ฝันว่าตนเองได้บวชหรือไต้ห่มผ้าเหลือง ท่านายว่าจะหมด เคราะห์ มีโชคลาภ หรือญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยอยู่จะหายจากโรค
เลขเด่น 8 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
81 82 820 852 819

บ้านพัง
ฝันเห็นบ้านตนเองเก่าและพังทลาย ทํานายว่าเป็นพื้นที่ไม่ดี มีโอกาสเกิดปัญหาภายในบ้าน เกิดการทะเลาะวิวาท ต้องย้ายบ้าน หรือ ที่ทํางาน

บ้านไฟไหม้
ฝันว่าบ้านถูกไฟไหม้ ท่านายว่าเป็นความฝันที่ไม่ดี มีเรื่องต้อง ทําให้เครียด หรือเดือดร้อนใจ หรือต้องคดีทางกฎหมาย ช่วงนี้จึงไม่ควร เสี่ยงที่จะเริ่มต้นธุรกิจใด หรือไม่ควรเสี่ยงโชค

บ้านใหม่
ฝันว่าได้อยู่บ้านหลังใหม่ ทํานายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจาก การเสียง ทํากิจการใดก็ประสบผลสําเร็จ ช่วงนี้มีเรื่องดีๆ เข้ามาทําให้ จิตใจมีความสุข
เลขเด่น 5 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
52 91 591 912 599

แบกหาม
ฝันว่าตนเองแบกหามของหนัก ทํานายว่าจะหมดทุกข์และมี โชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 28 29 928 882 889

บ่อน้ํา
ฝันว่าตกลงไปในบ่อน้ํา ท่านายว่ากําลังมีเคราะห์ การงานจะเกิด ปัญหา ไม่ควรเสี่ยง บ่อน้ําใหญ่
ฝันว่าลงเล่นน้ําในบ่อน้ําใหญ่ ทํานายว่าจะมีโชคลาภและมีผู้ใหญ่ สนับสนุน
เลขเด่น 2 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 12 201 221 220

บันได
ฝันเห็นบันไดบ้านและได้ก้าวขึ้นไปข้างบนที่สูง ทํานายว่าหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า สิ่งที่คิดไว้จะทําสําเร็จ แต่หากฝันว่าตกบันได ทํานายว่าจะมีปัญหาในครอบครัว

บ้า
ฝันว่าตนเองเป็นบ้า ท่านายว่าจะมีโชคจากธุรกิจการค้า หรือจะ ได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน แต่หากฝันว่าเห็นคนบ้า ทํานายว่าจะมี ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ
เลขเด่น 4 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
38 42 463 842 434

บาดเจ็บ
ฝันว่าตนเองได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและมีเลือดไหลออกมา ทํานายว่าฝันร้ายกลายเป็นดี จะมีโชคลาภและหมดเคราะห์ หากมีโรค ภัยไข้เจ็บก็จะหาย
เลขเด่น 5 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
53 61 165 158 163

โบสถ์
ฝันว่าเข้าไปในโบสถ์หรือนั่งอยู่ในโบสถ์ ท่านายว่ากําลังจะมีโชค หมดเคราะห์ และหนี้สินที่มีอยู่กําลังจะหมดไป มีลาภจากการเสี่ยงโชค
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 88 89 892 188 898

บุตร
ฝันว่ามีคนเอาเด็กมายกให้เป็นบุตร หรือฝันว่าคลอดบุตร ทํานาย ว่าเป็นฝันร้าย คืออาจจะต้องเสียของรัก หรือเสียเงินใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ น่าจ่าย ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

บิดามารดา
ฝันเห็นพ่อแม่ตนเอง ซึ่งท่านล่วงลับไปแล้ว ทํานายว่าเป็นฝันดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ทํา หรือได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 48 89 488 499 289

บุคคลที่มีชื่อเสียง
ฝันเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมียศศักดิ์สูง ทํานายว่า เป็นฝันดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในงานที่ทํา มีชื่อเสียง และมีโชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 89 188 218 289

บุคคลที่เป็นคนร้าย
ฝันเห็นคนร้าย หรือบุคคลที่เป็นคนร้ายที่เราไม่รู้จัก หรือรู้จัก ก็ตาม ทํานายว่าเป็นฝันร้าย กําลังมีเคราะห์เกิดทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือมีปัญหาในครอบครัว ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มทําธุรกิจอะไรในช่วงนี้

บวงสรวง
ฝันว่าได้บนบานหรือบวงสรวงเทพเทวดา ศาลต่างๆ ทํานาย ว่าเจ็บป่วยจะหาย กิจการค้าเจริญก้าวหน้า มีโชคจากการเลี้ยง
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
95 96 98 985 896

โบสีดํา
ฝันเห็นโบสีดําผูกที่คอของตนเอง ทํานายว่าไม่มีโชคในช่วงนี้ มีเคราะห์ และอาจต้องเสียเงินทอง เสียชื่อเสียง มีปัญหาในครอบครัว ควรไปทําบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ในช่วงนี้ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้า กรรมนายเวร

ใบลาน
ฝันเห็นใบลานหรือมีใบลานอยู่ในบ้าน ทํานายว่าจะได้รับข่าว ร้ายที่ท่าให้ตกใจ มีปัญหาภายในบ้าน ช่วงนี้มีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค

บิน (ตกลง)
ฝันว่าบินได้ขึ้นไปบนอากาศแต่ตกลงมา ทํานายว่าจะเจ็บป่วย หรือได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

บิน (สูงขึ้น)
ฝันว่าบินขึ้นสูงหรือเหาะได้ ทํานายว่าสิ่งที่ทําจะประสบความ สําเร็จ มีโชคดีทางด้านงานและการเงิน มีโอกาสเดินทางไกล มีโซคลาภ
เลขเด่น 5 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 55 56 59 565 665 596

ใบไม้
ฝันเห็นใบไม้ร่วงหล่นมากมายเต็มพื้นที่บริเวณบ้าน ทํานายว่า จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 3 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 35 36 56 356 533

บานไม่รู้โรย
ฝันเห็นตอกบานไม่รู้โรย เด็ตหรือมีคนน่ามาให้ ทํานายว่าเป็น ฝันดี จะหายป่วย หรือญาติผู้ใหญ่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพ แข็งแรง
เลขเด่น 3 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 34 36 39 369 339 349

เบ็ด
ฝันเห็นเบ็ดตกปลาหรือจับคันเบ็ต ทํานายว่าจะมีโชคลาภที่มา จากแดนไกล จะมีญาติพี่น้องมาหา และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 6 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
66 68 668 660 608

บั้งไฟ
ฝันเห็นบั้งไฟหรือตอกไม้ไฟที่จุดในงาน เป็นตอกไม้ที่มีสีสัน สวยงามและจุดพุ่งขึ้นสูง ทํานายว่าเป็นฝันดี จะมีชื่อเสียงโด่งดัง และมี โชคลาภจากการเลี้ยง มีความเจริญในด้านการงานและธุรกิจการค้า
เลขเด่น 4 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 41 44 49 449 414 411

บาทหลวง
ฝันเห็นบาทหลวงหรือนักบวช ทํานายว่าเป็นฝันที่ไม่เป็นผลดี มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องธุรกิจการค้า โชคลาภก็ไม่มี ไม่ควรเสี่ยงทําอะไรใน ระยะนี้

เบี้ย
ฝันเห็นเบี้ยหรือหอยโบราณที่ใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา ในสมัยก่อน ทํานายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือมีผู้ให้ของกํานัล
เลขเด่น 9 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 95 98 598 698 699

บุญ
ฝันว่าทําบุญที่วัดหรือที่อื่นๆ ทํานายว่าช่วงนี้จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ กิจการค้าเจริญก้าวหน้า มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่
การงาน
เลขเด่น 9 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 24 29 499 247 249

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวย ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ