ทำนายฝันหมวด ท

ทํานายความฝันหมวด ท.ทหาร ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

ทะเล
ฝันว่าเห็นทะเลและลงไปเล่นน้ําทะเล ท่านายว่าจะมีความสุขใน ครอบครัวและมีโชคลาภ
เลขเด่น 7 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 03 04 703 704 347

ทอง
ฝันเห็นทองหรือได้ใส่สร้อยทอง ท่านายว่าเป็นฝันดี สิ่งที่หวังจะ สมปรารถนา และหากว่าตั้งครรภ์อยู่ บุตรในครรภ์จะเป็นหญิง
เลขเด่น 2 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 12 24 36 124 136 164

ทางรถไฟ
ฝันเห็นทางรถไฟ เป็นราง หรือเดินบนรางรถไฟ ทํานายว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือมีการโยกย้าย แต่เป็นในทางที่ดีขึ้น และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 22 66 88 266 268 668

เทวดา
ฝันเห็นเทวดา นางฟ้าบนสวรรค์ ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี ครอบครัว จะมีความสุข การค้าเจริญ หรือจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน สูงขึ้น สิ่งที่คิดไว้จะสมปรารถนา มีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 79 89 99 897 219 798

ที่ฝังศพ
ฝันเห็นที่ฝังศพ หรือตนเองเดินเข้าไปในที่ฝังศพ ทํานายว่าเป็น ฝันดี จะมีโชคลาภจากแดนไกล จะมีความสุขในครอบครัว มีผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ มีโชคลาภ
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
04 24 48 448 428

ทอผ้า
ฝันว่าได้ทอผ้า หรือตนเองได้ทอผ้า ทํานายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภ มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานในตําแหน่งที่สูงขึ้น มีความ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
เลขเด่น 4 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
26 36 46 642 364

ท่าเทียบเรือ
ฝันว่าได้เห็นท่าเทียบเรือ และตนเองอยู่ที่ท่าเทียบเรือ ทํานาย ว่าจะพบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 14 64 74 744 746 147

ท้องเดิน
ฝันว่าท้องเดินหรือท้องเสีย ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี มีโชคลาภ จะ ได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานตําแหน่งสูงขึ้น หรือการค้าเจริญ รุ่งเรือง
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 09 19 089 019 108

โทรศัพท์
ฝันว่าได้โทรศัพท์ ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี จะได้รับข่าวจากแตน ไกล อาจเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีก็ได้
เลขเด่น 8 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 706 08 106 860 608

ที่ฝังศพ
ฝันเห็นที่ฝังศพ สุสาน หรือฮวงซุ้ย หรือตนเองได้เดินเข้าไปใน สถานที่แห่งนั้น ท่านายว่าจะมีโชคลาภที่มาจากแดนไกล มีโชคลาภจาก การเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 04 24 44 408 024 440

เทียนไข
ฝันว่าได้จุดเทียนไขหรือเห็นเทียนไข เป็นเทียนที่สว่างไสว ท่านายว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสได้โชคเล็กๆ น้อยๆ เป็นโชคลาภที่มีคน นํามาให้หรือจากการเสี่ยงโชค
เลขเด่น 1 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 12 15 196 126

ทราย
ฝันเห็นทรายบนหาดทราย ได้เดินเล่นหรือได้ตักทรายเข้าบ้าน ทํานายว่าจะมีโชคในด้านการเงิน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 3 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 36 37 367 337 363

ทารก
ฝันเห็นทารกเด็กน้อยหรือได้อุ้ม ทํานายว่าเป็นฝันดี จะได้โชค ลาภจากการเสี่ยง มีโชคจากหน้าที่การงาน จะได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น เงินเดือนขึ้น การค้าเจริญก้าวหน้าดีขึ้น
เลขเด่น 3 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
31 33 34 341 313

ทาสี
ฝันว่าทาสีบ้านตัวเอง เป็นสีสวยงามสดใสหลากสีสัน ทํานายว่า เป็นฝันดี จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในบ้าน เช่น มีบุตรคนใหม่ หรือสัตว์ เสียงตัวใหม่ หรือจะมีผู้มาขออาศัยอยู่ จะมีความสุขในครอบครัว มีโชค ลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 44 45 46 456 451 475

ทรงกลด
ฝันว่าเห็นพระอาทิตย์ทรงกลด เปล่งรัศมีสวยงาม ทํานายว่าจะ มีทายาท หญิงหากตั้งครรภ์จะได้บุตรชาย หรือครอบครัวมีความสุข เจริญ ก้าวหน้า มีโชคจากการเสียง
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 09 108 198 890 899

ทับทิม
ฝันเห็นทับทิม ผลมีสีแดงสตใส แกะเอามารับประทาน ทํานาย ว่าหากเป็นหญิงจะมีโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรหญิง จะมีความสุขในครอบครัว และมีชายนําโชคลาภมาให้ หากผู้ฝันเป็นชาย จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานก้าวหน้าดีขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 2 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 26 29 30 319 293 299

ทําขวัญ
ฝันว่าอยู่ในงานทําขวัญ หรือมีผู้ใหญ่ทําขวัญผูกข้อมือให้ ทํานาย ว่าเป็นฝันดี จะหายเจ็บป่วย ร่างกายแข็งแรงขึ้น และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 26 29 892 889 899 829

ทิวเขา
ฝันเห็นทิวเขา เทือกเขาเป็นแนวยาวซ้อนๆ กันมากมาย ทํานาย ว่างานที่คิดไว้จะพบอุปสรรค จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทํางานหรือ ที่อยู่อาศัย หากในฝันมีบรรยากาศที่น่ากลัว จะท่านายในเชิงมีปัญหา อุปสรรค แต่หากว่าร่มรื่น สบายใจ เป็นฝันที่ดี มีโอกาสได้รับโชคจาก การเสี่ยง
เลขเด่น 9 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 91 29 96 192 962 996

ทอดแห
ฝันว่าทอดแหได้ปลาทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ทํานายว่าจะมีโชคดี กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน มีโชคจากการเลี้ยง
เลขเด่น 2 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 24 25 26 246 284 266

ทหาร
ฝันเห็นทหารที่ใส่เครื่องแบบหรือทหารตั้งแถว ทํานายว่าเป็น ฝันดี กําลังจะมีโชคลาภ หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่ การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 5 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 50 51 55 551 560 510

ทะเลาะ
ฝันว่าทะเลาะวิวาทกัน ทํานายว่าเป็นฝันที่ไม่ดีเพราะจะมีปัญหา กับเพื่อนในที่ท่างานเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ที่ทํางาน ไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้

ทัพพี
ฝันว่าได้จับทัพพีตักข้าวหรือเห็นทัพพี เป็นความฝันที่ดี ท่านาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน และจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อบอกข่าวดี
เลขเด่น 6 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
63 66 683 365 366

ทุ่งนา
ฝันเห็นทุ่งนาเขียวขจี ท่านายว่าชีวิตจะพบช่องทางที่สว่างไสว พ้นจากเคราะห์ และมีโชคลาภมีควาวก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เลขเด่น 4 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 44 49 440 449 494

เทศน์
ฝันว่าได้ไปฟังเทศน์ในวัดหรือได้ยินพระเทศน์ ทํานายว่าเป็นฝันดี จะหายป่วยจากโรคร้าย มีโชคดี หมดเคราะห์ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 9 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 92 93 96 996 936 923

ทดน้ํา
ฝันว่าทดน้ําหรือวิดน้ําเข้ามาในที่ของตน เพื่อประโยชน์ในด้าน การเกษตรหรือด้านใดก็ตาม ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี เป็นสิริมงคล เพราะ จะหมดเคราะห์ จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ตเพื่อการเสี่ยงโชค
29 49 249 292 492

ทุเรียน
ฝันเห็นทุเรียนหรือว่าได้กินเนื้อทุเรียน ทํานายว่าเป็นฝันดี เพราะ จะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ หรือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีคดีความก็ จะชนะ
เลขเด่น 6 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 17 20 67 769 176 296

เทวาลัย
ฝันเห็นเทวาลัย หรือสถานที่ที่มีเทวรูปต่างๆ เป็นโบสถ์ หรือ อื่นๆ ท่านายว่าจะเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสได้เลื่อน ตําแหน่ง หรือหากทําการค้าก็จะเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 9 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 56 89 90 500 594 699

ทอดผ้าป่า
ฝันว่าได้ไปในงานทอดผ้าป่าหรือทอดกฐิน มีการถวายผ้าให้แก่ พระสงฆ์ ทํานายว่าเป็นฝันดี เพราะมีโอกาสได้ข้าวของหรือของกํานัลที่ มีค่าจากผู้ใหญ่ หากเป็นหญิงมีครอบครัวจะตั้งครรภ์และมีบุตรเป็นชาย
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 58 68 78 558 678 758

ทอดสมอ
ฝันเห็นเรือทอตสมอ ท่านายว่าสิ่งที่คิตจะทําอาจต้องล้มเหลว จึงไม่ควรเสี่ยงเริ่มต้นงานใดๆ ในช่วงนี้
โทษ
ฝันว่าต้องโทษหรือถูกจับคุมขัง ทํานายว่าจะพ้นเคราะห์ หรือ หากป่วยก็จะหาย และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 41 44 45 461 261 446

เท้าขาด
ฝันเห็นเท้าตัวเองชาต หรือถูกมีดฟันที่เท้าจนขาต ทํานายว่าจะ มีเคราะห์ร้ายอย่างหนัก หรืออาจจะต้องเสียญาติพี่น้องในบ้าน ช่วงนี้ไม่มี โชคลาภ ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทําบุญสะเดาะเคราะห์เสีย

เท้าด้วน
ฝันเห็นตนเองเป็นคนพิการขาด้วน ทํานายว่าเป็นฝันดี มีโชค ลาภจากการเสียง และจะมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน
เลขเด่น 5 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 51 52 54 512 154 524

เท้าเจ็บ
ฝันว่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาต ทํานายว่าเป็นความฝันที่ดี มีโชคลาภเล็กน้อย แต่เป็นทุกขลาภ
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
47 49 79 047 409

แทง
ฝันว่าตนเองถูกแทง ท่านายว่าเป็นฝันที่ดี มีโอกาสได้เลื่อน ตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือผู้ที่ทําการค้าก็จะเจริญก้าวหน้าค้าขายดี แต่หากว่าเป็นการแทงสัตว์จนเลือดออก ทํานายว่าจะได้รับความเดือด ร้อนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 39 48 49 498 493 489

ทาเล็บ
ฝันว่าทาเล็บตนเอง ทํานายว่าหากเป็นสตรีจะพบเนื้อคู่และมี โอกาสแต่งงาน แต่หากว่าตั้งครรภ์อยู่ก็จะได้บุตรหญิง
เลขเด่น 1 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 12 16 19 120 169 126

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวย ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ