ทำนายฝันหมวด ถ

ทํานายความฝันหมวด ถ.ถุง ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

ถาด
ฝันเห็นถาดลอยน้ํามา ทํานายว่าจะมีความสุขในชีวิตครอบครัว การเงินดีขึ้น มีโชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 09 019 108 809

ถนน
ฝันว่าเห็นถนนแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อน ทํานายว่าจะได้รับ ข่าวดี หรือได้เดินทางไปเที่ยวแดนไกล
เลขเด่น 4 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 41 14 44 46 141 114 144

ถัง
ฝันว่าเห็นถังน้ําหรือได้นิ้วถังน้ํา ทํานายว่าจะประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่ปรารถนา และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงบ้างเล็กน้อย
เลขเด่น 6 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 06 07 067 967 069

ถุงเงิน ถุงทอง
ฝันเห็นถุงเงิน ถุงทอง ทํานายว่าหากเป็นคนโสตจะพบเนื้อคู่ แต่ หากเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้ว ทํานายว่าจะได้บุตรชายที่มีบุญวาสนาม
เลขเด่น 8 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 24 25 66 88 608 688 866

ถุงเท้า
ฝันเห็นถุงเท้าหรือได้สวมถุงเท้าใหม่ ทํานายว่าหากเป็นชายที่ มีครอบครัวแล้วจะได้ภรรยาใหม่ และหากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรหญิง น่ารัก จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 8 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 28 29 388 289 899

ถุงมือ
ฝันว่าได้สวมถุงมือ ทํานายว่าจะมีความสุขในชีวิตครอบครัว กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง จะมีโชคดี
เลขเด่น 5 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 51 52 58 528 515 525

ถ่ายรูป
ฝันว่าตนเองได้ถ่ายรูป ทํานายว่าเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี หาก มีปัญหาอยู่ ปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและมีโชคลาภ
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 22 42 24 62 422 426

ถ่านไฟ
ฝันเห็นถ่านไฟในเตาลุกโซน ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี ทํานายว่ามี โอกาสโยกย้ายที่ทํางานหรือที่อยู่อาศัยในเร็ววันนี้
เลขเด่น 4 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 40 44 440 400 441

ถีบจักรยาน
ฝันว่าตนเองได้ถีบจักรยาน ทํานายว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลง โยกย้ายที่ทํางาน หรือได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 5 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
56 57 67 267 567

ถลกหนัง
ฝันเห็นคนฆ่าสัตว์หรือถลกหนังสัตว์ออกมาเป็นผืน ทํานายว่า เป็นฝันไม่ดี มีโอกาสได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้อง ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือ เริ่มงานใหม่ๆ ในระยะนี้

ถล่ม
ฝันเห็นตึกถล่มหรือภูเขาถล่ม ทํานายว่าธุรกิจการค้าที่ทําอยู่หรือ ที่ตั้งใจว่าจะทําจะเกิดล้มเหลว หรือจะได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือที่อยู่อาศัย และหากว่าตนเองได้อยู่ในตึกที่ถล่มนั้นด้วย ทํานายว่า เป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ มีโชคลาภ และชีวิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
68 78 98 689 786

ถ่อเรือ
ฝันว่าได้นั่งเรือและต่อเรือ พายเรือหรือแจวเรือ ท่านายว่าเป็น ฝันดี โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหาย มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานดีขึ้น
เลขเด่น 1 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 16 34 164 314

ถ้ำ
ฝันว่าได้เข้าไปในถ้ํา ทํานายว่าจะได้รับการปรับเปลี่ยนหน้าที่ 1 การงานที่ดีขึ้น หรือไต้เดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยว
เลขเด่น 8 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
08 67 83 683 678

ถูกล็อตเตอรี่
ฝันว่าตนเองถูกลอตเตอรี่หรือถูกหวย ทํานายว่าจะต้องมีหนี้สิน มีเรื่องเดือดร้อน ตรงกันข้ามกับที่ฝัน ไม่มีโชคจากการเสี่ยง

ไถนา
ฝันว่าเห็นคนไถนาหรือตนเองจับต้นไถทํานา ทํานายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภทางการเงิน ฐานะดีขึ้น มีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 3 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 29 39 129 139 339

โถส้วม
ฝันว่าเห็นโถส้วม ทํานายว่าจะมีความสุข โรคภัยที่เป็นอยู่จะหายดี และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 3 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
03 13 310 305

โถแป้ง
ฝันเห็นโถใส่แป้ง หรือมีผู้นํามาให้ตน หากผู้ฝันเป็นหญิง ทํานาย ว่าหากมีบุตรจะเป็นหญิง หรือมีหญิงให้ของกํานัล หากผู้ฝันเป็นชาย ทํานายว่าหากเป็นโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือจะได้รับโชคที่มาจากหญิง
เลขเด่น 6 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 65 67 68 695 679 675

ถอด
ฝันว่าได้ถอดเสื้อผ้าตนเองหรือถอดรองเท้า เครื่องแต่งตัวอื่นๆ ท่านายว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายดี แข็งแรงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานดีขึ้น ตําแหน่งสูงขึ้น และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 7 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 72 75 79 759 275 757

ถางหญ้า
ฝันเห็นคนถางหญ้าหรือเป็นตนเองถางหญ้า ทํานายว่าจะหมด เคราะห์ มีข่าวดี และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 3 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 31 36 37 317 271 367

เถาวัลย์
ฝันว่าถูกเถาวัลย์พันไม่หลุด ทํานายว่าหากเป็นชายจะได้คู่เป็น แม่ม่าย แต่หากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรเป็นชาย หากเป็นหญิงท่านาย ว่าจะพบเนื้อคู่และมีบุตรเป็นชาย
เลขเด่น 2 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 22 23 33 223 226 263

ถอยหลัง
ฝันว่าเดินถอยหลัง ทํานายว่างานที่ทําจะเกิดปัญหาอุปสรรค ไม่สําเร็จ อาจต้องเสียหายหรือเสียเงินทอง ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

ถวาย
ฝันว่าตนเองได้ถวายปัจจัยหรือถวายภัตตาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ท่านายว่าเป็นฝันที่ดี จะมีโชคลาภ มีผู้ให้การสนับสนุน และมีชื่อเสียง
เลขเด่น 9 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
92 94 942 224 299

ถูกฆ่า
ฝันว่าตัวเองถูกฆ่า ทํานายว่าเป็นฝันร้ายกลายเป็นดี มีโอกาส ได้โชคก้อนใหญ่ หมดเคราะห์ และหนี้สินก็จะหมดไป มีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 6 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 05 65 685 608 356

ถั่วงอก
ฝันว่ามีถั่วงอกขึ้นในครัว หรือในบ้าน หรือมีต้นไม้เล็กๆ งอก ขึ้นมาภายในบ้าน ทํานายว่าจะมีโชคลาภจากแดนไกล จะได้รับข่าวดีจาก ญาติพี่น้องที่อยู่ไกล จะหมดเคราะห์ และมีความสุข
เลขเด่น 6 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 67 68 69 678 688 563

ถ้วยชาม
ฝันเห็นถ้วยชาม ท่านายว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการงาน และมีโชคลาภจากการเสี่ยง แต่หากฝันว่าถ้วยชามแตกไม่ดี จะมีเรื่องมี ปัญหาในครอบครัว
เลขเด่น 7 เลขรอง 8 เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
77 78 79 789 797

ถากไม้
ฝันเห็นคนถากไม้ หรือตัวเองเป็นคนถากไม้เอง ทํานายว่าจะมี ศัตรู แต่ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเอง จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีโชคลาภ
เลขเด่น 7 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 31 51 71 617 316 776

ถอนฟัน
ฝันว่าถอนฟันตัวเอง ตอนเองหรือผู้อื่นตอน ท่านายว่าจะมีข้าว ของหายหรือพัง จะมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้ ไม่มีโซค ไม่ควร เสี่ยง และระวังจะเกิดเจ็บป่วยได้

ถอนผมหงอก
ฝันว่าถอนผมหงอกที่ขึ้นเต็มหัว ทํานายว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภ ทําสิ่งใดก็สําเร็จสมปรารถนา
เลขเด่น 7 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 10 44 71 247 107 714

ถั่วลิสง
ฝันเห็นถั่วลิสงหรือมีคนนํามาให้ ทํานายว่าจะได้ปรับเปลี่ยน ตําแหน่ง หน้าที่การงานดีขึ้น และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 06 25 95 406 952 255

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวยออนไลน์ ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ