ทำนายฝันหมวด ต

ทํานายความฝันหมวด ต.เต่า ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

ตะกวด
ฝันว่าตะกวดขึ้นบ้านและไล่จับมัน ทํานายว่าจะมีโชคดีจากการ เสียงโชค
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 48 49 489 448 494

ตกปลา
ฝันว่าตกปลาและได้ปลาติดเบ็ดขึ้นมาด้วย ทํานายว่าจะมีโชค ลาภจากการเสียงแต่เพียงเล็กน้อย และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้า ค้าขายเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 8 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 18 81 68 118 168 180

ต้นไม้
ฝันเห็นต้นไม้เขียวสดใสหรือปืนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ ทํานายว่า จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและการค้าเจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่ สนับสนุนดี
เลขเด่น 9 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 29 39 139 219 239

ตํารวจ
ฝันเห็นต่ารวจใส่เครื่องแบบ เป็นตํารวจที่ตั้งต่านหรือตํารวจจับ ผู้ร้าย ท่านายว่าจะหมดเคราะห์ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีโชคลาภ แต่เป็นโชคที่ต้องมีเคราะห์ก่อนหรือเป็นทุกขลาภ
เลขเด่น 7 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 70 76 705 756 576 236

ตาย
ฝันเห็นคนตาย ท่านายว่าจะมีโชคมีลาภ หมดเคราะห์ หรือ หากว่าฝันว่าตนเองตาย ทํานายว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงและการงาน จะเจริญก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 0 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 00 04 07 040 047 004 447

เต่า
ฝันเห็นเต่าหรือจับตัวเต่า ทํานายว่าจะได้ลาภ หรือจะมีสิ่งมีชีวิต เข้ามาอยู่ในบ้าน อาจเป็นสัตว์ 2 เท้าหรือ 4 เท้า
เลขเด่น 3 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 43 45 53 743 457 545

ตกน้ํา
ฝันว่าตกน้ํา ท่านายว่าเป็นความฝันที่ดี จะมีโชคและหายจาก โรคภัยไข้เจ็บ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
12 13 23 302 223

ตกบ่อมีหนอน
ฝันว่าตกลงไปในบ่อน้ําที่สกปรกมีหนอนมากมาย ทํานายว่าเป็น ฝันดี จะมีโชคจากการเสี่ยง และจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เลขเด่น 1 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
13 17 37 107 153

ตกบ่ออุจจาระ
ฝันว่าตกลงไปในบ่ออุจจาระ ทํานายว่าจะมีเคราะห์ มีปัญหาใน ที่ทํางาน หรือในครอบครัว ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง

ตกใจ
ฝันว่าเกิดอาการตกใจในฝันด้วยเรื่องใดก็ตาม ทํานายว่าจะมีโชค ลาภจากการเสี่ยง มีข่าวดีในเรื่องงาน หรือการค้าจะเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 3 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 17 37 38 378 178 317

ตกใจจนสะดุ้ง
ฝันว่าตกใจจนสะดุ้ง ทํานายว่าจะได้รับข่าวร้ายจากญาติที่อยู่ แดนไกล และเมื่อหมดเคราะห์แล้วก็จะมีลาภภายหลัง เป็นทุกขลาภ
เลขเด่น 3 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
33 37 38 317 378

ตํารา
ฝันเห็นตําราหรือได้อ่าน ทํานายว่าจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือทุเลา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และจะมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 1 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 12 13 14 17 124 137

ตาชั่ง
ฝันว่าเห็นตาชั่งน้ําหนัก ท่านายว่าจะได้รับเคราะห์เล็กน้อยจาก อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ทะเลาะวิวาท มีคดีความแต่ไม่รุนแรง ไม่มีโชคใน ช่วงนี้

ตะเพียน
ฝันเห็นหรือได้จับปลาตะเพียน ทํานายว่าจะได้รับของฝาก ของ กํานัล เป็นสิ่งของหรือจะได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า หรือ 4 เท้า เช่น ได้บุตร หรือได้สัตว์เลี้ยง
เลขเด่น 8 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 47 48 78 478 788 488

ตะเกียง
ฝันเห็นตะเกียงหรือถือตะเกียง ทํานายว่าเป็นฝันดี จะได้พบ ความสําเร็จในหน้าที่การงานและการค้า จะได้เดินทางและมีลาภผลจาก การเดินทาง
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 44 48 49 489 448 449

เตาไฟ
ฝันเห็นเตาไฟ ถ่านไฟลุกโชนอยู่ในเตา ทํานายว่าจะมีปัญหา

ตัดหัว
ฝันว่าเห็นคนถูกตัดหัว หรือเป็นตัวเองถูกตัดหัว ทํานายว่าเป็น ความฝันที่ดี มีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ทําอยู่ การค้าเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
10 14 04 014 194

ตะกวด
ฝันเห็นตัวตะกวดหรือตัวเงินตัวทอง ทํานายว่าจะมีโชคลาภ ได้ เลื่อนตําแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน มีรายได้เพิ่ม และมีโอกาสได้โชคลาภจาก การเสี่ยง
เลขเด่น 8 รอง 4 เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
48 78 148 178 448

ตราสัง
ฝันเห็นศพที่ถูกมัดตราสัง ถูกมัดเป็นปล้องๆ และศพมีน้ําเหลือง ไหล มีหนอน น่าสะอิดสะเอียน ทํานายว่าฝันร้ายกลับกลายเป็นดี จัดว่า เป็นฝันดี มีโชคจากแดนไกล หรือจะได้รับข่าวดีและมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 0 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
00 04 06 440 046

ต่อสู้
ฝันว่าได้ต่อสู้กับคนอื่น หรือมีการทะเลาะวิวาทกัน ต่อสู้กัน ท่านายว่าจะมีศัตรูคิดร้าย หรือมีคนจะจ้องทําร้าย ให้ระวังตัว แต่ถ้าใน ฝันเราเป็นผู้ชนะ ทํานายว่าจะหมดเคราะห์ หากเป็นผู้แพ้ ก็จะมีเคราะห์ เล็กน้อย
เลขเด่น 8 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
39 40 89 849 893

ตัดผม
ฝันว่าตัดผมสั้น ท่านายว่าเป็นฝันดี ได้รับข่าวจากแดนไกล หรือ กําลังจะได้เดินทางไกล กําลังจะพ้นเคราะห์ และมีโชคลาภ
เลขเด่น 3 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
34 39 86 349 486

ตะปู
ฝันว่าถูกตะปูต่าเท้า หรือถูกของมีคม หรือเสี้ยนตําเท้าจนถึง เลือดออก ทํานายว่าเป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ มีผู้สนับสนุนช่วยเหลือ และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 1 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 11 12 18 119 128 118

ตักน้ํา
ฝันว่าตักน้ําใส่ในภาชนะหรือโอ่ง ใส่จนเต็มล้น ทํานายว่าหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า และมีโชคลาภในเรื่องการเงิน
เลขเด่น 2 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
22 23 32 332 329

ตักน้ำราดตนเอง
ฝันว่าตักน้ําราดตัวเองหรือตักน้ําอาบ ทํานายว่าจะประสบผล สําเร็จในสิ่งที่หวัง การค้าเจริญรุ่งเรือง หน้าที่การงานก้าวหน้า
เลขเด่น 8 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
08 80 28 018 082

ตับไต
ฝันเห็นอวัยวะตับไต ไส้พุง หรือสาวไส้ตนเองออกจากในท้อง ทํานายว่าเป็นฝันดี จะได้ลาภผลที่น่าพอใจ มีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 8 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 35 38 08 84 384 085

ตาข่าย
ฝันเห็นตาข่าย หรือเอาตาข่ายไปจับสัตว์และจับสัตว์ได้ ทํานาย ว่าจะมีโชค แต่หากเป็นตัวเองถูกตาข่ายรัดออกไม่ได้ ทํานายว่าจะมี เคราะห์หนัก
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
44 48 04 048 404

ตาลปัตร
ฝันเห็นตาลปัตรที่พระถือ หรือว่าได้จับตาลปัตร ทํานายว่าเป็นฝันดี จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น มีการ เปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานดีขึ้น
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
19 09 89 889 809

ตลาด
ฝันว่าได้ไปในสถานที่ที่มีผู้คนมากมายหรือไปตลาดสด ทํานาย ว่าเป็นฝันดี จะได้รับโชคลาภจากการค้า และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 6 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
46 64 69 544 669

ตุ๊กแก
ฝันเห็นตุ๊กแก ทํานายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และ หน้าที่การงานมีความก้าวหน้า
เลขเด่น 7 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 71 77 70 707 771 761

เต้านม
ฝันเห็นเต้านมของหญิงสาวและได้จับต้อง ทํานายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคจากการเสี่ยง โดยมีผู้หญิงนําโชคมาให้
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 78 88 088 078 288

แต่งงาน
ฝันว่าได้เห็นงานแต่งงาน หรือตนเองได้แต่งงาน ทํานายว่าจะมี เคราะห์หรือเจ็บป่วย แต่จะมีโชคลาภที่หลังหรือเป็นทุกขลาภ
เลขเด่น 2 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
22 26 66 682 266

แต่งตัว
ฝันว่าได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ สวยงาม ทํานายว่าหากเป็น หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรที่น่ารัก ถ้าเป็นชายก็จะพบ เนื้อคู่ หรือหากเป็นคนโสดก็จะได้รับของฝากของกํานัลที่น่าพอใจ หรือ จะมีโชคลาภ
เลขเด่น 7 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 77 78 76 68 786 287

แตร
ฝันเห็นแตรหรือไต้เป่าแตร ทํานายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี มีเคราะห์ที่ เกิดจากปากของตน และอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ไม่ควรเสี่ยงโชค ในช่วงนี้

โต๊ะ
ฝันเห็นโต๊ะหรือเตียง ทํานายว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่การ งาน และเกิดมีปัญหาในครอบครัว ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชคในระยะนี้

ตู้
ฝันเห็นตู้เซฟ หรือเปิดตู้เซฟ หรือเป็นตู้เหล็กที่ใส่เอกสาร ทํานาย ว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 44 46 488 448 408

เต้นรํา
ฝันว่าตนเองได้เต้นรํากับเพศตรงข้าม ทํานายว่าหากเป็นหญิง จะมีโชคลาภในเรื่องงาน แต่หากเป็นชาย ทํานายว่าจะมีเคราะห์ เสีย ชื่อเสียงเพราะผู้หญิง
เลขเด่น 1 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 12 122 221 229

ตบมือ
ฝันว่าได้ตบมือเพราะชอบใจ ทํานายว่าเป็นฝันไม่ดี กําลังมีเคราะห์ จะเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว ไม่มีโชคลาภในช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค

ตาบอด
ฝันว่าตาบอดมองอะไรไม่เห็นหรือเห็นคนตาบอด ทํานายว่า ช่วงนี้มีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค อาจต้องเสียเงินอย่างไม่คาดฝันในเรื่อง บางเรื่อง

ต่อ
ฝันเห็นตัวต่อหรือแตน และถูกต่อยจนบาดเจ็บ ทํานายว่าจะมี ศัตรู หรือผู้คิดทําร้ายลับหลัง หรือถูกนินทา หรืออาจจะมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือเปลี่ยนที่ทํางาน ช่วงนี้มีเคราะห์ไม่ควรเสี่ยง

ไต่เขา
ฝันว่าไต่เขาหรือปีนเขา ท่านายว่าเป็นฝันดี จะหมดเคราะห์ และ มีโชคลาภจากการเสี่ยง แม้มีหนี้สินก็จะหมดไป
เลขเด่น 9 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 91 09 99 199 198

แตกร้าว
ฝันว่าทําภาชนะแก้วกระเบื้องตกแตก หรือ ร้าว หรือเป็นกระจกส่องหน้าร้าว ทํานายว่าช่วงนี้มี เคราะห์ มีปัญหาในครอบครัว และจะต้องเสียเงินเสีย ทอง จึงไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้

ใต้ถุน
ฝันเห็นใต้ถุนบ้านหรือใต้เรือน ฝันว่าตนเองมุดเข้าไปและพบแต่ ความมืด ทํานายว่าเป็นฝันไม่ดี หากทําการค้าจะพบความล้มเหลว หรือ หากท่างานก็มีปัญหาในที่ท่างาน แต่หากว่ามุดออกมาได้พบแสงสว่าง ทํานายว่าจะมีโชคลาภและหมดเคราะห์

ต่างหู
ฝันว่าได้เห็น หรือใส่ต่างหู หรือรับกับมือ ทํานายว่าหากผู้ฝัน เป็นสตรี หรือเป็นโสตอยู่จะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากว่าแต่งงานแล้ว ก็จะได้บุตรหญิงหรืออาจเป็นคู่แฝด
เลขเด่น 2 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
2127 211 217771

ตุ๊กตา
ฝันว่าเห็นตุ๊กตา หรือได้อุ้ม กอด ตุ๊กตาน่ารัก ทํานายว่าหากผู้ ฝันเป็นหญิงมีครอบครัวแล้วจะมีบุตรสาวน่ารัก หรือได้ของกํานัล หรือ สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก แต่หากว่าผู้ฝันเป็นซาย จะพบคู่ที่น่าพอใจ หรือหาก แต่งงานแล้วก็จะได้บุตรหญิงที่หน้าตาน่ารัก
เลขเด่น 1 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
11 22 112 221 128

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวยออนไลน์ ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ