ทำนายฝันหมวด ด

ทํานายความฝันหมวด ด.เด็ก ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

เด็ก
ฝันเห็นเด็กทารกรูปร่างสมบูรณ์ ขาว อวบ ท่านายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงินและการเสี่ยงโชค หรือจะมีบุตรกําเนิดในเร็วๆ นี้
เลขเด่น 3 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 13 17 33 337 317 311

เด็ก
ฝันว่าได้อุ้มเด็กทารก รูปร่างอ้วนท้วน สมบูรณ์ ทํานายว่าจะ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและมีบุตรบริวารที่ดี

เด็กเกิดใหม่
ฝันว่าได้เห็นเด็กเกิดใหม่ ทํานายว่าจะพบคนที่ถูกใจที่อยู่แตน ไกล หรือจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานและการค้าเจริญ รุ่งเรือง
เลขเด่น 3 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 13 33 34 331 334 317

ดอกไม้
ฝันเห็นตอกไม้ หากเป็นดอกไม้สีขาว ทํานายว่าจะมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีโชคลาภทางด้านการเงิน มีโชคจากการเสี่ยง หากเป็นดอกไม้สีแดง ทํานายว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรื่องงาน และเรื่องครอบครัว แต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
หากฝันเห็นดอกไม้สีเหลือง ทํานายว่าเป็นความฝันที่ดี จะมี ญาติมิตรมาหาและนาโซคลาภมาให้
เลขเด่น 3 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 35 36 356 563 635 376

ดอกไม้ (ต่อ)
ฝันว่าตอกไม่มีกลิ่นหอมและมีสีสันสวยงาม หรือบานเต็มสวน หรือเห็นทุ่งดอกไม้งดงาม กว้างใหญ่ เป็นความฝันที่ดี กําลังจะมีโชคลาภ และมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องงานและการค้า จะได้พบเนื้อคู่ที่มีฐานะและ มีชาติตระกูลดี หรือจะมีบุตรที่ดี

เดินทาง
ฝันว่าได้เดินทางไปในป่าที่เป็นป่ารกทึบ ทํานายว่าจะได้พบญาติ พี่น้องที่อยู่แดนไกล อาจมีเรื่องร้ายๆ เกิดขึ้นและเป็นข่าวร้าย แต่หาก เป็นความฝันที่ได้เดินทางไปในป่าช้า หรือสุสาน หรือเป็นวัด ทํานายว่า เป็นฝันที่ดี กําลังจะมีโชคดีจากการเสี่ยง หรือจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตร
เลขเด่น 1 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 16 19 66 99 169 669

ดนตรี
ฝันว่าเห็นเครื่องดนตรีหรือได้ยินเสียงดนตรีไพเราะกังวาน เช่น ปไวโอลิน แต่ไม่ได้นําขึ้นมาเล่น ทํานายว่าจะมีชื่อเสียงและมีความสําเร็จ ในหน้าที่การงาน
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง 76 77 78 88 783 687

ดาบ
ฝันว่าเห็นตามหรือได้จับตาบ เป็นความฝันที่ดี ทํานายว่าจะได้ เลื่อนยศ ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง หน้าที่การงานก้าวหน้า การค้าเจริญ รุ่งเรือง หากแต่งงานแล้วก็กําลังจะมีบุตรถือกําเนิดในครอบครัว ซึ่งเป็น บุตรที่ดี มีบารมีสูง
เลขเด่น 1 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 11 14 15 114 146 641

ดาบ
ฝันว่าต่อสู้กันด้วยตาบ ทํานายว่าจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาท หรือ หากว่าถูกฟันด้วยดาบ ทํานายว่าเป็นฝันดี จะมีผู้ให้การสนับสนุนช่วย เหลือ จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง

ดิน
ฝันว่าได้จับก้อนดินหรือว่าได้หยิบมากิน ทํานายว่าจะมีโชคลาภ ทางด้านการเงิน
เลขเด่น 6 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 56 66 76 96 669 679

แดด
ฝันเห็นแตตร้อน หรือเดินตากแตต หรือโดนแดดเผาจนตัวดํา ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทํานายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค

ดาว
ฝันเห็นตาวสว่างไสวอยู่บนท้องฟ้า หรือเป็นดาวตกที่ร่วงลงมา จากฟ้า ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี หากเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ที่ดี ที่น่าพอใจ และหากแต่งงานแล้วก็กาลังจะได้บุตรและมีโชคลาภจากการเลี้ยง
เลขเด่น 9 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 20 39 239 298 399 389

เดือน
ฝันเห็นเดือนหรือพระจันทร์ที่สว่างไสว ทํานายว่าจะได้รับข่าวดี ที่เป็นข่าวมงคล และหากแต่งงานแล้วก็ก่าลังจะได้บุตรมาเกิดใน ครอบครัวและมีโชคในเรื่องหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตําแหน่งและปรับ เปลี่ยนหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
08 09 80 889 908

ดัดผม
ฝันว่าได้ตัดผม ทํานายว่าจะหมดเคราะห์ พ้นจากเคราะห์ หาย ป่วย และจะมีโชคลาภ
เลขเด่น 3 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
34 39 79 379 675

โดด
ฝันว่ากระโตตจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือกระโตตจากที่สูงลงสู่ ที่ต่ํา และกระโดดไปไม่ถึงที่หมาย ทํานายว่ามีเคราะห์อยู่ และการทํางาน ไม่ราบรื่น ธุรกิจการค้าไม่ค่อยดี ไม่ควรเสี่ยงทําอะไรในช่วงนี้

ดําน้ํา
ฝันว่าได้ลงไปดําน้ํา ทํานายว่าหากทํากิจการใดก็จะมีอุปสรรค ไม่ราบรื่นในช่วงแรก แต่ก็จะทําได้สําเร็จและผ่านพ้นไปได้ เรียกว่าเป็น ทุกขลาภ
เลขเด่น 2 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 12 20 29 210 229 209

ดับไฟ
ฝันว่าตับไฟที่กําลังไหม้หรือตับตะเกียง ดับเทียนที่กําลังลุก ท่านายว่ามีเคราะห์อยู่เล็กน้อยและจะมีโชคตามมา เป็นทุกขลาภ
เลขเด่น 4 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
04 08 048 104 148

ดีใจ
ฝันว่ามีเรื่องดีใจ ทํานายว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี มีเคราะห์ แต่หากว่า ในความฝันดีใจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี ตรงกันข้ามหากในฝันเสียใจร้องไห้มาก กลับเป็นฝันที่ดี มีโชคลาภ และจะหมดเคราะห์

ดื่ม
ฝันว่าดื่มน้ํา ถ้าน้ําที่ดื่มเป็นน้ําสะอาด ทํานายว่าจะหายจากโรค ภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่และมีความสุขในชีวิต
เลขเด่น 2 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 22 26 29 269 226 292

ดารา
ฝันเห็นตาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ท่านายว่าจะหายจากโรคภัย ไข้เจ็บ หมดเคราะห์ และมีโชคจากการเสียงบ้างเล็กน้อย
เลขเด่น 2 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
24 27 29 247 479

ดวงอาทิตย์ขึ้น
ฝันเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่กําลังขึ้น ฟ้าสว่างไม่มีเมฆ หมอกมาบัง ทํานายว่าจะมีโชคดี เจริญรุ่งเรืองในเรื่องการงาน และธุรกิจ การค้า
เลขเด่น 0 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 09 708 709 901

ดวงอาทิตย์ตก
ฝันเห็นดวงอาทิตย์ตก ท้องฟ้ามืดหม่น ทํานายว่าเป็นฝันไม่ดี จะสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อแม่ญาติพี่น้องจากไป หรือมีเคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชค

ดวงตรา
ฝันเห็นตวงตราที่ประทับอยู่บนจดหมาย ทํานายว่าเป็นเรื่องดี จะมีชื่อเสียงโด่งดัง มีบุญวาสนาสูง ได้เลื่อนยศตําแหน่งหน้าที่การงาน และการค้าเจริญรุ่งเรืองดี หากเป็นตวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่านาย ว่าจะได้บุตรที่มีบุญวาสนาสูง
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 08 09 89 089 988 908

ด้วง
ฝันเห็นตัวด้วง ทํานายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี จะมีคนใส่ร้าย นินทา มี เคราะห์ ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆ

เดินเรือ
ฝันว่าเดินเรือไปในกลางทะเล มหาสมุทรกว้างใหญ่ ทํานายว่า จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หมดเคราะห์ และจะมีการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงาน
เลขเด่น 2 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 23 25 53 35 235 353

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวยออนไลน์ ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ