ทำนายฝันหมวด จ

ทํานายความฝันหมวด จ.จาน ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

จันทร์
ฝันเห็นพระจันทร์เต็มดวง มีรัศมีเปล่งปลั่ง ทํานายว่าจะประสบ ความสําเร็จในหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่หากว่าเป็นหญิงมี ครรภ์ ท่านายว่าบุตรในท้องจะเป็นบุตรสาว และเป็นบุตรที่ดีในอนาคต หรือหากว่าในฝันได้จับดวงจันทร์ ทํานายว่าจะพบความสุขสมปรารถนา
เลขเด่น 7 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
07 09 079 797 679

จอบหรือเสียม
ฝันเห็นจอบ เสียม หรือเครื่องมือทางการเกษตร และได้จับต้อง หรือใช้งาน ทํานายว่าจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน การค้าเจริญ รุ่งเรือง มีโซคในเรื่องการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 46 47 49 479 740 709

จอมปลวก
ฝันเห็นจอมปลวกขึ้นอยู่ภายในบริเวณบ้าน เป็นความฝันที่ดี ทํานายว่ามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการค้ามีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่หากจอมปลวกขึ้นบริเวณนอกบ้าน ก็จะเกิด โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการเดินทาง
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
88 99 89 809 819

จิ้งจก
ฝันเห็นจิ้งจกหรือจิ้งจกทัก หมายถึงกาลังจะมีข่าวดี มีโชคจาก การเสียง หรือหากว่าจิ้งจกตกลงตรงหน้า โบราณว่าจะมีเพศตรงข้ามให้ สิ่งของกํานัล
เลขเด่น 7 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
71 75 77 771 775

จมน้ํา
ฝันว่ากําลังจะจมน้ําหรือเห็นคนตกน้ํา ทํานายว่าจะได้รับเคราะห์ หนัก การค้าไม่ดี หน้าที่การงานไม่มีความก้าวหน้า หรืออาจถูกกลั่นแกล้ง ไม่ควรลงทุนทําอะไรในช่วงนี้ แต่หากว่าในฝันมีคนมาช่วยแล้วรอดจาก การจมน้ํา ทํานายว่าธุรกิจการค้าจะมีคนช่วยเหลือให้รอดพ้นจากวิกฤต ได้ หรือหากว่าเป็นคนอื่นจมน้ํา แต่เราเข้าไปช่วยได้ หมายถึงการงานที่ ทําจะมีคนช่วยเหลือ

จลาจล
ฝันว่าบ้านเมืองเกิดจลาจล มีการรบราฆ่าฟันกัน กลับเป็นฝันที่ดี ท่านายว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือ
เลขเด่น 9 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 90 91 92 921 219 229

จดหมาย
ฝันว่าได้รับจดหมาย ทํานายว่าจะได้รับข่าวดี หากเป็นซองสีขาว จะมีข่าวที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน และหากเป็นสีชมพู ท่านายว่าจะได้รับ ความช่วยเหลือจากเพศตรงข้าม
เลขเด่น 4 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
45 46 47 457 674

จาน
ฝันเห็นจานชามหรือภาชนะใส่อาหารอื่นๆ เช่น ถ้วย จาน ชาม ได้จับต้องหรือถือ ทํานายว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงาน การค้า หรือ จะมีผู้มาอาศัยในบ้าน อาจเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสมาชิกคนใหม่
เลขเด่น 7 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 77 78 79 789 778 779

เจดีย์
ฝันเห็นองค์เจดีย์ เป็นองค์สถูปหรือพระปรางค์ ท่านายว่าเป็น เรื่องดี จะมีข่าวดีและมีชื่อเสียงโด่งดัง มีโชคลาภ พ้นเคราะห์
เลขเด่น 7 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
71 79 177 179 799

จักรเย็บผ้า
ฝันว่ามีคนเอาจักรเย็บผ้ามาให้หรือได้ใช้จักรเย็บผ้า ทํานายว่า จะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัย หรือได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน หรือจะได้ ย้ายที่ทํางาน แต่บางตําราก็ว่ามีเคราะห์หนัก ไม่ควรเสี่ยงโชค และอาจ ต้องเสียของรัก ไม่ควรเสี่ยงโชค

จักรยาน
ฝันว่าปั่นจักรยาน ทํานายว่าจะต้องเดินทางไกล หรือมีเกณฑ์ ต้องโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัย หรือย้ายที่ทํางาน แต่เป็นในทางที่ดีขึ้น
เลขเด่น 7 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
77 78 788 378 878

จิ้งหรีด
ฝันเห็นจิ้งหรีต หรือได้จับ หรือได้จับจิ้งหรีตมากัดกัน เป็นฝันที่ ไม่ดีเพราะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องเสียเงินเสียทอง และมีญาติพี่น้องจะ นําเคราะห์มาให้ เป็นญาติที่มีอายุน้อยกว่า ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือทํางาน ใหม่ในช่วงนี้

จักรพรรดิ
ฝันเห็นจักรพรรดิ หรือพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเจ้าจากต่างประเทศ นับเป็นฝันที่ดี ทํานายว่าจะได้รับข่าวดีจากแดนไกล หรือมีธุรกิจการค้า ที่จะต้องติดต่อต่างประเทศ หรือหากเป็นโสดจะมีชาวต่างชาติที่มีฐานะ ที่มาสนใจ ช่วงนี้จึงมีโชคลาภจากการเสี่ยงอยู่
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 09 29 88 89 089 968

จักจั่น
ฝันว่าได้เห็นหรือได้ยินเสียงจักจั่น ทํานายว่าจะมีอุปสรรคในชีวิต มีเรื่องที่ทําให้ต้องเสียเงิน แต่หากว่าถูกจักจันกัด ทํานายว่าจะมีโชคใน ด้านการเงิน จะหมดเคราะห์ และหมดหนี้สิน
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
42 72 47 472 722

เจ็บป่วย
ฝันว่าเจ็บป่วย ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ทํานายว่าจะได้รับ ความยุ่งยาก มีเรื่องทําให้หงุดหงิด มีปัญหาที่เกิดจากเพื่อน หรือญาติ หรือ จะได้รับข่าวจากญาติมิตรที่อยู่แตนไกล ช่วงนี้จึงไม่มีโชคจากการเสี่ยง

จําปีหรือจําปา
ฝันเห็นดอกจําปีหรือจําปา ทํานายว่าเป็นฝันดี และมีโอกาสดีใน เรื่องหน้าที่การงาน มีการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น การค้าเจริญรุ่งเรือง มีความสุขในชีวิตครอบครัว มีโชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 7 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
26 7191 267 719

จุดไฟ
ฝันว่าจุดไฟจนลุกโซน ท่านายว่าจะมีโชคลาภจากการเสียง หรือ จะมีบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์
เลขเด่น 4 เลข 6 และ 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
40 50 54 64 546

จูบ
ฝันว่าได้จูบหรือกอดเด็กเล็กๆ ทํานายว่าเป็นฝันดี จะได้รับ ข่าวดี มีโชคจากญาติผู้ใหญ่ และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
26 24 46 246 466

แจกัน
ฝันว่าได้รับแจกันเป็นของขวัญ และหากแจกันเป็นคู่ จะมีโชคใน เรื่องการค้าขาย จะเจริญรุ่งเรือง หากเป็นโสดอยู่ก็หมายถึงจะได้พบ คู่ครอง แต่หากแต่งงานแล้วก็จะได้บุตรที่ดี
เลขเด่น 7 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
2777 79 772 297

จรวด
ฝันเห็นจรวดหรือยานอวกาศ ทํานายว่าจะได้รับข่าวร้ายจาก ญาติพี่น้อง จะเสียของรักหรือข้าวของภายในบ้าน มีทุกขลาภจากหน้าที่ การงาน ไม่มีโชคในการเสี่ยง

จับ
ฝันว่าถูกจับหรือถูกจองจําไม่มีอิสรภาพ เป็นความฝันที่ดี จะพัน 1 จากเคราะห์ร้าย แม้ในความฝันต้องตกใจอย่างมากก็จะตรงกันข้าม คือ มีโชคดีและมีโอกาสได้โชคลาภจากการเสี่ยง
เลขเด่น 7 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 75 76 756 275 567

จระเข้
ฝันเห็นจระเข้หรือตะกวด ฝันว่าถูกจระเข้ทําร้ายหรือกัด ทํานาย ว่าจะมีผู้ไม่หวังดีคิดใส่ร้าย หรือจะถูกหักหลังจากเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน หากว่าในฝันเอาชนะจระเข้ได้ จะเป็นความฝันที่ศัตรูไม่สามารถท่าร้าย เราได้ จะพ้นจากความทุกข์ และทํานายว่าหากจับจระเข้หรือตะกวดได้ ทํานายว่าจะได้รับของกํานัลที่ถูกใจ หรือจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ
เลขเด่น 5 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
39 55 76 395 576

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวยออนไลน์ ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ