ทำนายฝันหมวด ค

ทํานายความฝันหมวด ค.ควาย ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

คนรักหรือคู่รัก
ฝันเห็นคนรักหรือคู่รักได้เข้ามาทักทายกัน พูดคุยธรรมดา ทํานาย ว่าสิ่งที่หวังไว้จะได้สมความปรารถนา จะได้รับข่าวดี แต่หากกอดกัน หมายถึงมีเกณฑ์ที่จะต้องพลัดพรากจากกันไปสักระยะหนึ่ง ทําให้ต้อง ทุกข์ใจหรือมีสิ่งที่มาขัดขวางเป็นอุปสรรค แต่ถ้าคนรักเกิดเจ็บป่วย ทํานาย ว่าคนรักจะมีความรักที่จริงใจ ซื่อสัตย์
เลขเด่น 5 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
25 55 56 256 655

คนตาย
ฝันเห็นคนตาย เห็นศพ และมีกลิ่นเหม็น เป็นความฝันที่ดี จะมี โชคลาภจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือ การค้า และหากว่าคนตายที่เห็นเป็นศพสภาพเน่า มีน้ําเหลือง หรือมี ” หนอน จะมีโชคดีมาก
เลขเด่น 4 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 10 14 44 404 004 409

เครื่องแต่งกาย
ฝันเห็นเครื่องแต่งตัว เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ รองเท้า หรืออื่นๆ ทํานายว่าจะได้พบเนื้อคู่หรือคนรักที่มีฐานะร่ํารวย แต่หาก เป็นหญิงมีครรภ์ ทํานายว่าลูกจะเป็นหญิง หรือถ้าเป็นชายฝัน ก็จะได้ พบหญิงที่เป็นเนื้อคู่
เลขเด่น 6 เลข 7 รอง เลขเด็ตเพื่อการเสี่ยงโชค 66 67 68 78 778 668

เครื่องดนตรี
ฝันว่าเห็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ท่านายว่าจะมีชื่อเสียงและมี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 76 78 68 88 767 768

ครู
ฝันเห็นครูบาอาจารย์ ท่านายว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จ มี ความก้าวหน้า มีชื่อเสียง มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ
เลขเด่น 5 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 51 59 19 511 151 159

คู คลอง
ฝันเห็นศ คลอง แม่น้ํา หรือได้เดินทางไปในทางน้ํา หมายถึงจะ ได้รับความสุข ได้รับข่าวดี แม้เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดี
เลขเด่น 7 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 02 07 27 727 227 702

ควันไฟ
ฝันเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นจนเต็มท้องฟ้า ทํานายว่าจะต้องได้พบ ความยุ่งยาก ลําบากเดือดร้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่ การงาน หรืออาจต้องย้ายที่อยู่อาศัย

คลอดบุตร
ฝันว่าตนเองคลอดบุตรหรือว่ากําลังตั้งครรภ์เป็นฝันที่ดี สิ่งที่ทํา จะประสบความสําเร็จสมปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้า
เลขเด่น 3 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 39 41 66 396 416 339

คราด
ฝันเห็นเครื่องมือต่างๆ เช่น คราด จอบ เสียม เครื่องมือในการ ท่าสวน ได้จับหรือใช้ ทํานายว่าจะได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง
เลขเด่น 4 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 46 47 48 469 769 740

แคร่หาม
ฝันเห็นคนนั่งบนแคร่หรือตัวเองเป็นคนนั่ง ทํานายว่าเป็นฝันที่ ไม่ดี มีโอกาสได้รับเคราะห์ร้าย จะเสียของรัก หรือญาติผู้ใหญ่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วย ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรไปทําบุญถวายสังฆทาน อุทิศบุญให้ เจ้ากรรมนายเวร

เครื่องบิน
ฝันเห็นเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้า ทํานายว่าจะได้รับข่าวดีจาก ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่อยู่ทางไกล หรือจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 44 48 84 418 448 884

คันศรหรือคันธนู
ฝันว่าได้เห็นคันศรหรือคันธนู ทํานายว่าจะได้พบความรัก สมปรารถนา มีคนรักที่เข้าใจ มีความสุขในเรื่องความรัก แต่หากว่าเป็น คนโสดก็จะพบคนที่ถูกใจ
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 24 42 22 44 242 442

คุก ตะราง
ฝันว่าถูกขัง จองจําในคุก ทํานายว่าจะพ้นจากเคราะห์ร้ายและ กําลังจะมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 41 46 47 142 467 742

ครก
ฝันเห็นครกและสากในครัว ทํานายว่าจะได้รับข่าวดีและข่าวร้าย จากญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกล หรือจะมีข่าวร้ายเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ ไม่มี โชค ไม่ควรเสี่ยง

คางคก
ฝันเห็นคางคก เป็นฝันที่ไม่ดี ทํานายว่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาท ในครอบครัว มีเรื่องกับญาติพี่น้องหรือในที่ทํางาน อาจถึงขนาดรุนแรง เลือดตกยางออก ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทําบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ เรื่องร้าย ” จะได้กลายเป็นดี

โคมไฟหรือโคมตะเกียง
ฝันว่าได้เห็นหรือนิ้วโคมตะเกียง ทํานายว่าจะได้รับข่าวดีหรือ ได้เดินทางไกล ได้รับผลตอบแทน และมีโชคในการเสี่ยง
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
44 48 49 448 449

เครื่องครัว
ฝันว่าได้เห็นเครื่องครัว หรือเห็นห้องครัว หรือเห็นเตาในห้อง ครัว ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี จะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และ มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือหากท่าลังจะมีบุตร ทํานาย ว่าบุตรในครรภ์จะเป็นหญิง
เลขเด่น 8 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 18 28 29 289 218 890

ควาย
ฝันเห็นควายเดินเข้ามาในบริเวณบ้านของตัวเอง ทํานายว่าจะ ได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้องหรืออาจเสียของรัก มีของชํารุดเสียหาย แต่หากว่าในความฝันฆ่าควาย ทํานายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน ญาติพี่น้อง เสียชีวิต หรือเจ็บป่วย ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้

ค้างคาว
ฝันเห็นค้างคาวหรือค้างคาวบินไปมา ทํานายว่าเป็นฝันที่ดี มีโซคลาภ และกําลังจะหมดเคราะห์ และมีโอกาสประสบความสําเร็จใน เรื่องความรัก ครอบครัวมีความสุข
เลขเด่น 3 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 34 35 36 345 346 456

โคลน
ฝันว่าเห็นโคลนหรือไปย่ําโคลนจนเปรอะเปื้อน ทํานายว่าจะเกิด ความยุ่งยากในชีวิต ให้ระวังในเรื่องอุบัติเหตุ และอาจต้องเสียใจเรื่อง ความรัก มีโอกาสป่วย ต้องระวังสุขภาพ ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทําบุญ ถวายยารักษาโรคให้วัด หรือท่าบุญกับพระอาพาธ

คราส
ฝันเห็นสุริยคราสบนท้องฟ้า ทํานายว่าจะมีความสุข หายจาก โรคภัยไข้เจ็บ และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 7 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 07 08 77 08 708 707

ครุฑ
ฝันเห็นครุฑ เป็นความฝันที่ดี หมายถึงกําลังจะมีโซคอย่างไม่ คาดฝัน สิ่งที่ทําจะสําเร็จสมความปรารถนา และจะมีโชคด้านการเงิน
เลขเด่น 4 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
23 34 48 349 239

เครื่องเรือน
ฝันว่าได้เครื่องเรือนใหม่ ท่านายว่าจะมีความสุขในชีวิตครอบครัว
เลขเด่น 8 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
20 23 81 807 832

คนแคระ
ฝันเห็นคนแคระ ทํานายว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แม้มี โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย
เลขเด่น 1 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
10 11 17 192 178

ค้อน
ฝันเห็นค้อนหรือตะปู เป็นเรื่องไม่ดี เพราะอาจมีผู้จ้องทําร้ายเรา ลับหลัง เกิตศัตรู และอาจมีเรื่องที่ทําให้ต้องเกิดความเสียหายทรัพย์สิน เงินทองและชื่อเสียง ควรระมัดระวังตัว ไม่ควรเสี่ยงโชคใตๆ ในช่วงนี้

เคารพ คํานับ
ฝันว่าท่าความเคารพ หรือคํานับผู้ใหญ่ หรือหัวหน้างาน ผู้บังคับ บัญชา เป็นฝันที่ดี จะได้เลื่อนตําแหน่ง มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น หรืออาจ มีผู้นําสิ่งของมีค่ามาฝากให้ มีโอกาสในการเสี่ยงโชค
เลขเด่น 6 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 66 67 267 266 467

คบไฟ
ฝันว่าถือคบไฟที่มีไฟลุกโซน สว่างไสว ทํานายว่าจะต้องพบกับ ปัญหาอุปสรรค พบเคราะห์ร้าย แต่หลังจากนั้นก็จะโชคดีมีลาภ เป็น ทุกขลาภ
เลขเด่น 4 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
44 49 94 144 149

คนแก่
หญิงชายใดฝันว่าคนแก่จูงมือขึ้นไปนอน หรือคนแก่ไว้จุกอย่าง เด็กอ่อน ทํานายว่าจะได้โซคลาภ
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
35 58 72 82 222

ความผิด
หญิงชายใดฝันว่าได้กระทําความผิดและได้ขอโทษแล้ว ทํานาย ว่าจะมีโชคดี แจ้งความผิดของผู้อื่น ทํานายว่าจะไม่สําเร็จผลดังที่ตั้งใจ
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
17 44 45 76 782

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวย ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ