ทำนายฝันหมวด ข

ทํานายความฝันหมวด ข.ไข่ ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

ของ
ฝันว่าของหาย ทํานายว่าจะมีเรื่องที่ทําให้เราต้องเดือดร้อน ต้อง ระมัดระวัง ไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะอาจจะเสียหายได้ แต่มีบางตําราก็ว่า มีโชคมีลาภู จะได้รับสิ่งของกํานัล อาจรวมทํานายได้ว่ามีโชคลาภ แต่ อาจเป็นทุกขลาภ
เลขเด่น 2 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
28 29 89 289 299

ขโมย
ฝันว่าขโมยขึ้นบ้าน ทํานายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน มีเคราะห์ มี ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่มาจากผู้อื่น อาจเป็นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่จะ ทําให้เดือดร้อน หรือหากฝันว่าตัวเราไปขโมยของคนอื่น ก็เป็นเรื่องที่ เกิดจากตัวเราไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อน ช่วงนี้มีเคราะห์ ไม่ควร เสี่ยง ควรหาโอกาสทําบุญท่าทาน ถวายสังฆทาน

ขนม
ฝันว่ากินขนมหรือเห็นขนมมีอยู่ มากมาย ทํานายว่าจะมีเรื่องที่ทําให้ต้อง ลําบากใจ หรือจะต้องเสียของที่รัก หรืออาจจะ ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ช่วงนี้ไม่ควร เสี่ยงโชค

ขอทาน
ฝันว่ามีขอทานมาขอสตางค์ หรือมีวณิพกมาขอความช่วยเหลือ ท่านายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือว่าหากเจ็บป่วยก็จะหายได้ หรือ อาจได้รับการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน มียศ และได้รับเกียรติ
เลขเด่น 6 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 20 69 119 219 619 269

ขับรถ
ฝันว่ากําลังขับรถไปในที่ต่างๆ ทํานายว่าจะมีเรื่องที่ทําให้ต้อง ลําบากใจ เช่น อาจมีการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานที่ทําให้เกิดความ ลําบากมากขึ้น หรืออาจต้องไปในที่ทุรกันดารมาก หรือหากฝันว่าขับรถ ชน เกิดอุบัติเหตุ หมายถึงจะมีเคราะห์ ช่วงนี้จึงไม่ควรเสี่ยงโชค และควร ท่าบุญสะเดาะเคราะห์ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะทําให้ ดีขึ้น

ขนตา
ฝันเห็นขนตา เป็นขนตาที่ยาวและมีความสวยงาม เป็นฝันที่ดี เป็นสิริมงคล จะได้รับข่าวดี มีโชคจากการเสี่ยง แม้ทําสิ่งใดก็จะมีแต่ความ เจริญรุ่งเรือง แต่หากฝันว่าขนตาหลุดออกมา ทํานายว่าจะเป็นเรื่องที่ ไม่ดี มีการสูญเสีย หรือได้รับข่าวร้าย
เลขเด่น 3 เลข 8 รอง เลขเด็ตเพื่อการเสี่ยงโชค 36 38 136 138 168 638

ขา
ฝันว่าถูกตัดขาหรือแขน ต้องสูญเสียขาไป 1 ข้าง หรือทั้ง 2 ข้าง ทํานายว่าจะมีเรื่องที่ทําให้เดือดร้อน หรืออาจมีการสูญเสียญาติพี่น้องไป อย่างไม่มีวันกลับ หรือเกิดการพลัดพรากจากกันไปอยู่แดนไกล

ขวด
ฝันเห็นขวดน้ําหรือขวดแก้วมีจํานวนมากมายตั้งเรียงรายอยู่ และ ในขวดมีน้ําเติมจนเต็ม ทํานายว่าจะมีเรื่องที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิต หรือ จะได้รับข่าวดี
เลขเด่น 2 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
22 28 29 282 289

ขวดยา
ฝันเห็นขวดยา ท่านายว่าจะมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพไม่ดี และไม่ควรเสี่ยงโชค ควรทําบุญถวายยารักษาโรคให้วัด หรือให้พระ อาพาธ หรือไปบริจาคปัจจัยที่โรงพยาบาลสงฆ์

ขวดเหล้า
ฝันเห็นขวดเหล้า ทํานายว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง ที่เดือดร้อน

ขวาน
ฝันเห็นขวานหรือกําลังใช้ขวานอยู่ ทํานายว่าจะมีศัตรู แต่จะท่า อะไรเราไม่ได้ หากผ่านไปได้ก็จะมีโชค
เลขเด่น 3 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
37 76 367 763 733

ข้าว
ฝันเห็นข้าว หมายถึงจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้ หรือหากฝันเห็นเป็น ข้าวสาร จะได้ข่าวหรือได้พบกับญาติพี่น้องที่จากกันไปนาน
เลขเด่น 6 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
20 64 65 664 659

ขุด
ฝันว่าขุดดินหรือขุดอื่นๆ ถ้าสิ่งที่ขุดนั้นสกปรก ทํานายว่าจะพบ ความยุ่งยากเดือดร้อน แต่หากว่าดินนั้นสะอาด ทํานายว่าจะมีเรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิต
เลขเด่น 1 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 14 17 47 48 147 148

ขวัญ
ฝันว่ามีผู้ใหญ่มาท้าขวัญให้ เป็นฝันที่ดี มีโชคลาภจากการเสี่ยง และมีโอกาสหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่
เลขเด่น 2 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 26 28 29 38 39 382 389

ไข่
ฝันเห็นไข่ ทํานายว่าจะมีโชคลาภ มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ การงาน หากไข่จํานวนมากก็มีโซคมาก และมีโอกาสได้รับโชคจากการ
เสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 20 28 30 88 282 288

ขัน
ฝันว่าได้ใช้ขันตักน้ําอาบ ทํานายว่าจะหมดเคราะห์ สิ่งที่ทําจะ สําเร็จสมปรารถนา มีโชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 82 80 88 182 180 288

ขิม
ฝันเห็นข็มหรือเล่นดนตรีขิม ทํานายว่าจะพบความสุข สดใส ในชีวิต
เลขเด่น 6 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
67 68 78 678 688

ขลุ่ย
ฝันเห็นขลุ่ย จับขลุ่ย หรือไต้เป่าขลุ่ย ทํานายว่าจะได้พบความสุข พบความสําเร็จสมปรารถนา และหากเป็นโสดก็จะพบเนื้อคู่หรือคนที่ ถูกใจ
เลขเด่น 6 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
67 68 78 678 688

ขัง
ฝันว่าถูกขังในห้องขัง คุก หรือสถานที่ที่กักขัง หมายถึงกําลังจะ มีโชคดีและมีความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน
เลขเด่น 4 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
44 442 422

ขอนไม้
ฝันว่าเห็นขอนไม้และได้จับ หรือเห็นขอนไม้ลอยน้ํามา ทํานาย ว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 22 24 221 224 228 242

ขี่ช้าง
ฝันว่าได้ขี่ช้างเป็นความฝันที่ดี ทํานายว่าจะประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงาน มีโชคลาภ หรือได้รับข่าวดีจากทางไกล
เลขเด่น 1 เลข 9 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
19 39 119 139

เข็มเย็บผ้า
ฝันว่าได้จับเข็มเย็บผ้าหรือเห็นเข็ม ทํานายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี มีเคราะห์ถูกใส่ร้าย ยุยงให้มีปัญหาต้องทะเลาะหรือผิดใจกัน ควรทําบุญ สะเดาะเคราะห์ ทําสังฆทาน

เขียนหนังสือ
ฝันว่าเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายไม่ถนัด ทายว่าจะมีคนคิดปองร้าย ไม่ควรเสี่ยงโชค

ขอคา
ฝันว่าถูกใส่ขอคา ทายว่าถ้าเป็นข้าราชการทหารหรือตํารวจ จะได้รับการเลื่อนยศ ถ้าทําการค้าจะเจริญรุ่งเรืองอย่างฉับพลัน
เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
20 08 09 208 209

ขี้
ฝันว่าเห็นอุจจาระ หรือจับ หรือถ่ายอุจจาระ เป็นฝันที่จะมี เคราะห์ร้าย การงานมีอุปสรรค ต้องระวังจะมีผู้นินทาหรือใส่ร้าย แต่มี บางตําราก็ว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยง หากฝันว่าเป็นอุจจาระตนเองและ เลอะเทอะกระจายเต็มพื้น หมายถึงจะมีโชคลาภเป็นเงินทอง
เลขเด่น 0 เลข 5 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
10 30 50 527 505

ขึ้นบันได ขึ้นเขา
ฝันว่าเดินขึ้นบันได ทางขัน หรือขึ้นเขา ทํานายว่าสิ่งที่คิดทําจะ ประสบความสําเร็จ สมปรารถนาธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ไม่มีอุปสรรค แต่ถ้าหากว่าในความฝันเดินตกบันได หมายถึงสิ่งที่คิดทําอาจสะดุด เกิดความลําบากเดือดร้อนในช่วงเวลาหนึ่ง
เลขเด่น 8 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
24 28 68 448 248

ขายของ
ฝันว่าตนเองค้าขายอยู่ หมายถึงความเจริญก้าวหน้า มีความ รุ่งเรืองในชีวิต มีโชคลาภ
เลขเด่น 4 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
47 49 149 147 247

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง แทงหวย ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ