ทำนายฝันหมวด ก

ทํานายความฝันหมวด ก.ไก่ ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี

กษัตริย์
ฝันเห็นกษัตริย์ หรือพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระราชินี ทํานายว่า จะได้เลื่อนตําแหน่ง หน้าที่การงาน แม้มีฐานะยากจนก็จะรวยได้ และมี โชคลาภจากการเสียง หรือมีลาภลอย หรืออาจได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่ หากกษัตริย์ได้เสด็จมาหาตนหรือมีพระดํารัสกับตน ทํานายว่าจะมีโชคดี มีลาภ และมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิต
เลขเด่น 9 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 59 89 198 298 589

กระจก
หากเป็นความฝันที่ตนได้ส่องกระจกส่องหน้าหรือเป็นกระจกสี ต่างๆ ทํานายว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ หรือจะได้รับโชคลาภในหน้าที่ การงาน หรือได้แต่งงาน แต่หากเป็นกระจกที่หมองหรือมีรอยแตกแยก ท่านายว่าจะพบกับปัญหายุ่งยากในชีวิตหรือกรรมเก่าส่งผล ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน ต้องมีความรอบคอบมากขึ้น เพราะอาจบ ทําให้เกิดความเสียหายได้
เลขเด่น 7 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
07 47 97 667 974

กระทะ
หากเป็นกระทะที่สกปรกหรือล้างกระทะให้ระวังข้าวของในบ้าน เครื่องใช้จะแตกเสียหาย มีปัญหาในเรื่องสุขภาพร่างกาย เจ็บป่วย มีเรื่อง รําคาญใจ หรืออาจมีอุบัติเหตุ ต้องระวัง
ไม่ควรเสี่ยง

กระต่าย
จะมีโชคทางด้านการเสี่ยง มีลาภลอย แต่ว่าจะเป็นทุกขลาภ เป็นการได้รับโชคที่จะต้องมีการตกใจหรืออุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนที่จะได้ รับโชค
เลขเด่น 4 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 14 34 344 034 334 539

กระจอก
ฝันเห็นนกกระจอก ทํานายว่าข้าวของจะเสียหาย จะต้องได้รับ ความเดือดร้อนจากผู้มีอายุน้อยกว่า ถูกนินทาว่าร้ายด้วยเรื่องเล็กน้อย ไม่เป็นเรื่อง หรืออาจมีโซคเล็กๆ น้อยๆ นิดหน่อยเท่านั้น

กระท่อม
หรือกระต๊อบ หากฝันเช่นนี้ ทํานายว่าจะพบกับความยุ่งยาก ได้ รับความลําบากเดือดร้อน มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรือที่อยู่ อาศัย ควรหมั่นทําบุญอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ญาติพี่น้องผู้ จากไป รวมทั้งให้แก่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย

กระโดด
หากฝันว่ากระโดดลงจากตึกสูงหรือที่สูง กระโตตลงจากต้นไม้ ทํานายว่าจะต้องได้รับการโยกย้ายที่ทํางานอย่างกะทันหัน หรือย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย มีปัญหา มีเคราะห์ ให้รีบไปทําบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่หากว่าการกระโดดนั้นเป็นการกระโดดข้ามไปในอีกที หนึ่งแล้วปลอดภัย ปัญหาหรือสิ่งที่ประสบอยู่จะผ่านไปได้ และมีชีวิตที่ ดีขึ้น หรือจะได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง
เลขเด่น 9 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 49 99 949 994

กระดิ่ง
หรือเสียงระฆัง ทํานายว่าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลในเร็วๆ นี้ และมีโชคจากการเสี่ยง
เลขเด่น 2 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 00 02 24 220 224 441 442

กระทง
ทํานายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศก แม้เจ็บไข้อยู่ก็จะหายป่วย และมีโชคลาภในเร็ววันนี้อีกด้วย
เลขเด่น 4 เลข 3 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
34 40 41 034 140 434

กระเป๋า
เห็นกระเป๋าใส่เงิน หรือกระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าเดินทาง ท่านายว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน มีเกณฑ์การโยกย้าย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 48 49 494 749 584 889

กระบอก
หากฝันเห็นกระบอกเป็นลํา เช่น กระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น ทํานาย ว่าจะได้รับข่าวไม่ดีจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่อยู่ไกล หรืออาจได้รับ อุบัติเหตุในการเดินทาง

กระโปรง
ฝันว่ามีผู้นํากระโปรงมาให้ ทํานายว่าจะมีเพื่อนหรือญาตินํา ความเดือดร้อนมาให้ ไม่ควรเสี่ยงทํากิจการใหม่ ๆ เพราะอาจเกิดความ เสียหายได้

กวาง
หากเป็นกวางที่มีเขาสวยงามและได้เข้าไปจับตัวกวางอีกด้วย ท่านายว่าเป็นความฝันที่ดี จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น หรือได้รับการปรับเงินเดือนสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดฝัน หรืออาจได้ย้ายที่ทํางาน หรือบ้านที่อยู่อาศัยไปอีก ที่หนึ่งที่ดีกว่าที่เดิม มีโชคลาภ
เลขเด่น 2 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 29 65 223 622 623

กงเต๊ก
พิธีกงเต๊กหรืองานศพ หมายถึงว่าจะหมดเคราะห์ หมดทุกข์ หรือ จะมีโชคลาภ หรือหากป่วยอยู่ก็จะหาย หรืออาจได้รับการเลื่อนตําแหน่ง หน้าที่การงาน แต่ก็มีการท่านายอีกทางหนึ่งว่าอาจมีญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บ ป่วยหรือเสียชีวิต หรือฝันว่าอยู่ในงานศพและเห็นผู้คนพลุกพล่านในงาน ศพ หมายถึงจะได้รับข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน การค้า หรือ หากว่าเป็นคดีความก็จะชนะฝ่ายตรงข้าม
เลขเด่น 4 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 04 05 09 406 409 009

กบ
หากฝันว่าได้เห็นกบหรือได้ยินเสียงกบร้องเป็นเรื่องดี เพราะจะ ได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือจากหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อน ตําแหน่ง มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการงาน
เลขเด่น 1 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 11 09 411 911 714 019

กา
ฝันเห็นกาเป็นความฝันที่ไม่ดี เป็นลางบอกเหตุ มีเคราะห์ร้าย อาจเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องเดือดร้อน

ไก่
ฝันเห็นไก่ หรือได้จับไก่ หรือเป็ต หมายถึงจะมีโชคลาภทางการ งาน หรือการเงิน หรือจะมีคนนําสิ่งของมาให้
เลขเด่น 9 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 09 19 29 209 289 719

กุ้ง
ฝันว่าได้กินกุ้งหรือจับกุ้ง ปลา ทํานายว่าจะมีโชคจากการเสี่ยง หากจับกุ้งได้จํานวนมาก หมายถึงมีโชคมาก ได้ลาภก้อนใหญ่
เลขเด่น 7 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 78 79 89 788 709 889

กิ้งก่า
จะมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ แต่ว่าจะเป็นทุกขลาภ อาจมีการถูก ท่าร้ายหรือมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนจึงมีลาภ
เลขเด่น 1 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
14 17 147 117 447

กางเขน (นก)
จะมีเกณฑ์ต้องจากที่อยู่อาศัย เป็นความเดือดร้อนที่จะต้อง พลัดพราก และมีโอกาสต้องเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่มีโชค ให้หลีกเลี่ยงการ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ เพราะอาจเกิดความเสียหายได้

กางเขน (เครื่องหมายกางเขน)
ไม้กางเขนที่เป็นเครื่องหมายของศาสนาคริสต์ ทํานายว่าจะมี โชคดี มีลาภ และมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน
เลขเด่น 4 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 14 17 40 44 440 441 117

แก่
ฝันเห็นตนเองเป็นคนแก่ ทํานายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อน ทะเลาะ วิวาท หรือมีคนนินทา กล่าวหา ใส่ร้าย ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภ ไม่ควรเสี่ยงโชค
กินอาหาร ฝันว่ากินอาหาร จะมีความสุข มีโชคลาภ
เลขเด่น 8 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 82 83 282 183 238

กินรีหรือกินนร
เป็นสัตว์ที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว์ มีปีก และเป็นสัตว์โบราณ ในวรรณคดี ทํานายว่าจะได้เปลี่ยนแปลงที่ทํางาน โยกย้ายตําแหน่งที่ดีขึ้น หรือกิจการค้าขายจะเจริญก้าวหน้าดีขึ้น หรือหากว่าเป็นคนโสดจะได้พบ คู่ที่มีฐานะดีกว่า
เลขเด่น 8 เลข 7 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 79 89 179 289 687

ก้างปลา
หากฝันว่าได้เห็น หรือกลืนกินก้างปลา หรือก้างปลาติดคอ ท่านายว่าจะเจออุปสรรคในการทํางาน แต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ในที่สุด
เลขเด่น 7 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 17 27 37 171 272 273

โกศ
คือภาชนะที่ใส่กระดูกของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หากฝันว่าเห็นโกศ ท่านายว่าจะได้รับสิ่งของ หรือเงินทอง หรือได้รับทรัพย์สินเงินทองมรดก จากญาติพี่น้อง
เลขเด่น 4 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 41 42 91 114 119 412 409

กําแพง
เป็นกําแพงรั้วบ้านหรือเป็นกําแพงอื่นๆ หากฝันว่าได้ปีนข้าม ไปได้อีกฝั่งหนึ่ง ท่านายว่าสิ่งที่ท้าจะประสบความสําเร็จตามที่คิดไว้ แม้ว่าจะมีอุปสรรค แต่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงและมีโอกาสได้เลื่อน ตําแหน่งหน้าที่การงาน
เลขเด่น 7 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 74 75 89 749 764 891

กําไล
ฝันว่าได้เห็นกําไลหรือใส่กําไลข้อมือสวยงาม ทํานายว่ามีโชค สิ่งที่คิดหวังไว้จะได้ดังปรารถนา หรือจะได้พบความรัก คู่ครองที่ตนพึง พอใจ พบเนื้อคู่ที่เป็นรักแท้ จะได้แต่งงานกัน หรือหากว่าผู้ฝันเป็นหญิง กําลังตั้งครรภ์ ก็จะได้บุตรเพศหญิง แต่หากว่ากําไลนั้นหักเสีย ก็จะมี เคราะห์ จะเกิดอุบัติเหตุได้
เลขเด่น 8 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
80 08 880 800

กลอง
ฝันว่าได้ยินเสียงกลองหรือได้ดีกลอง ทํานายว่าจะมีชื่อเสียง โด่งดัง ได้เลื่อนตําแหน่งในเร็ววันนี้
เลขเด่น 4 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 44 46 48 08 408 409

โกนผม
หากฝันว่าโกนผมหรือโกนหนวด โกนขนแขนหรือขา เป็นฝันที่ ไม่ดี จะมีเคราะห์เกี่ยวกับทรัพย์สินและอาจเจ็บป่วย ไม่ควรเสี่ยงโชคใน ช่วงนี้ ควรทําบุญสะเดาะเคราะห์แล้วจะดีขึ้น

เกาหัว
เป็นความฝันที่ดี แต่จะมีเคราะห์ก่อนจึงค่อยมีโชค หรือจะมีเรื่อง เครียดเล็กน้อย
เลขเด่น 1 เลข 6 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
16 11 10 07 166

กริช
ฝันว่าได้ถือ ได้เห็นกริช เป็นความฝันที่ดี จะได้รับข่าวดี มีโซคลาภ จะได้พบกับเนื้อคู่หรือญาติมิตรที่จากไปนานแล้วได้กลับมาพบกันอีก ครั้งหนึ่ง
เลขเด่น 2 เลข 4 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
22 48 522 448

แก้ว
ฝันเห็นดวงแก้วหรือลูกแก้วเป็นฝันที่ดี จะมีโชคลาภ หากโสดก็ จะพบเนื้อคู่ หากกําลังตั้งครรภ์ก็จะได้บุตรที่ดี มีโชคจากสิ่งมีชีวิต
เลขเด่น 5 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
09 05 59 509 059

กุญแจ
ฝันว่าได้ถือกุญแจ เป็นพวงกุญแจ ทํานายว่าจะมีโชคจากการ เสียงหรือจะมีการยศเลื่อนตําแหน่ง หน้าที่การงานสูงขึ้น การค้าที่มีผล กําไร
เลขเด่น 7 เลข 0 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
07 02 027 547 047

กางร่ม
ฝันว่ากางร่มหรือเป็นฉัตร ทํานายว่าจะได้รับชื่อ เสียงจากหน้าที่การงาน มีคนสนับสนุน และมีโชคลาภ เป็น ฝันที่ดี
เลขเด่น 5 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 51 71 151 157 117 175

กอด
ฝันว่ากอดรัดกับเพศตรงข้ามหรือคนรัก หมายถึงมีเกณฑ์ที่จะ ต้องพลัดพรากจากกัน หรือว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องความรัก หากฝันว่า ได้กอดกับคนที่ตายไปแล้ว หมายถึงจะมีเคราะห์ร้าย ต้องรีบทําบุญ สะเดาะเคราะห์ หรือหากว่ากอดคนอื่น ก็หมายถึงจะมีผู้ไม่หวังดีต่อเรา ต้องรีบทําบุญเช่นกัน

กรงนก
ฝันเห็นกรงนกและเป็นกรงที่มีนกอยู่ด้วยแล้วได้ถือกรงนั้น หมายถึงจะมีโชคดีและมีลาภจากสิ่งมีชีวิต จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูล ในเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องอื่นๆ
เลขเด่น 2 เลข 8 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค
24 25 26 248 288

กัลปพฤกษ์
ฝันเห็นต้นกัลปพฤกษ์เป็นความฝันที่ดี หมายถึงความสําเร็จ ความสมหวังตามที่ปรารถนา
เลขเด่น 9 เลข 1 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 19 29 39 199 291 239

กล้วย
ฝันว่าได้กินกล้วย ทํานายว่าจะประสบความสําเร็จในหน้าที่ การงาน มีความสุข
เลขเด่น 4 เลข 2 รอง เลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค 28 46 248 224 446

 

คำทํานายความฝันตามหมวดตัวอักษร
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง เว็บแทงหวยออนไลน์ ส่งตรงทั่วไทยที่นี้ ใครที่กำลังหาเลขสำหรับเสี่ยงโชคงวดนี้ ลองนำไปเกร็งเลขเด็ดกันนะคะ